Podkategorije

Lista hadisa

„Kada se odjevate i kada se abdestite, počnite od desne strane.“
عربي Engleski Francuski
"Pripremili bismo Allahovom Poslaniku, sallallahu 'alejhi ve sellem, misvak i posudu sa vodom za abdest, pa bi Allah dao da se probudi u noći kada On hoće, zatim bi očistio usta misvakom, abdestio se i klanjao."
عربي Engleski Francuski
Od Ebu Hurejre, radijallahu 'anhu, se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Da se ne bojim da će to biti teško mom ummetu, naredio bih im da čiste zube misvakom svaki put kada abdeste." (Musned imama Ahmeda)
عربي Engleski Francuski
"Nema namaza onaj ko nema abdesta, a nema abdesta onaj ko prilikom uzimanja nije proučio Allahovo ime."
عربي Engleski Francuski
Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, kupao bi se jednim saom (oko 3 litra), pa do pet pregršti vode, a uzimao je abdest jednim muddom (oko 750 ml) vode.
عربي Engleski Francuski
Neće nijedan od vas temeljito uzeti abdest, a potom, iskreno se licem i srcem predavši Allahu, klanjati dva rekata dobrovoljnog namaza, a da neće zaslužiti džennet.
عربي Engleski Francuski
"U vrijeme Vjerovjesnika, sallallahu alejhi vesellem, takvu smo hranu rijetko nalazili, a kada bismo je našli, nismo imali salveta, jedino svoje šake, ruke i noge. Potom bismo klanjali, a ne bismo se abdestili (obnovili abdest)."
عربي Engleski Francuski
Temeljito uzimaj abdest: dobro protrljaj između prstiju i dobro isperi nos, osim kad postiš."
عربي Engleski Francuski
"Vidio sam Ammara b. Jasira, radijallahu 'anhu, kako abdesteći se provlači prste kroz bradu, pa mu je rečeno: 'Zar provlačiš prste kroz bradu?' On reče: 'A zbog čega da to ne činim? Vidio sam Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, kako to čini.'"
عربي Engleski Francuski