+ -

عن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن أم سُلَيم حدَّثَت أنَّها سألت نَبِي الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة تَرى في مَنَامِها ما يَرى الرَّجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إذا رَأَت ذلك المرأة فَلْتَغْتَسِل» فقالت أم سُلَيْم: واسْتَحْيَيْتُ من ذلك، قالت: وهل يَكون هذا؟ فقال نَبِي الله صلى الله عليه وسلم : «نعم، فمِن أين يَكُون الشَّبَه؟ إنَّ ماء الرَّجُل غَليِظ أبْيَض، وماء المرأة رقِيق أصْفَر، فَمِنْ أَيِّهِمَا عَلَا، أو سَبَقَ، يَكُونُ مِنْه الشَّبَهُ».
[صحيح] - [رواه مسلم]
المزيــد ...

Enes b. Malik, radijallahu 'anhu, prenosi da je Ummu Sulejm pitala Vjerovjesnika, sallallahu 'alejhi ve sellem, o ženi koja sanja ono što sanja i muškarac (pa doživi ejakulaciju), pa joj je on kazao: "Ako se to desi, neka se okupa." Ummu Sulejm kaže: "Bilo me je stid." Pitala je: "Da li se to dešava?" Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, odgovorio je: "Da, a šta je uzrok sličnosti (djeteta sa roditeljem)? Sjeme muškarca je gusto i bijelo, dok je sjeme žene rijetko i žučkasto, pa koje od to dvoje nadvlada ili pretekne - dijete na njega liči."
Vjerodostojan - Hadis bilježi imam Muslim

Objašnjenje

Enes b. Malik, radijallahu 'anhu, prenosi da je njegova majka Ummu Sulejm, radijallahu 'anha, pitala Vjerovjesnika, sallallahu 'alejhi ve sellem, o ženi koja sanja ono što sanja i muškarac, tj. spolni odnos, pa joj je, Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, kazao: "Ako to vidi, neka se okupa.", tj. ako žena u snu vidi isto ono što vidi muškarac, neka se okupa, odnosno, ovdje se misli da, ako doživi ejakulaciju, kao što se spominje u predaji kod imama Buharije: „Da, ako vidi da je sjeme izišlo“, tj. nakon što se probudi vidi sjeme. Međutim, ukoliko bi sanjala spolni odnos, a nakon sna ne vidi sjeme, ne treba da se kupa, jer je propis vezan za ejakulaciju. Zbog toga, kada je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, upitan o čovjeku koji osjeti vlažnost, a ne sjeća se sna, rekao je da se okupa, a kada je upitan o čovjeku koji nešto sanja, a ne osjeti vlažnost, da se ne treba kupati. Ummu Sulejm reče: „Ako žena vidi to, da li se mora kupati?“ Rekao je: „Da, žena u tom pogledu ima status muškarca.“ Bilježi Ahmed i Ebu Davud. Kada je Ummu Sulejm čula odgovor od Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, zastidila se i kazala: „Da li se to dešava?“, tj. da li je moguće da žena u snu doživi ejakulaciju, kao što je to slučaj sa muškarcima? Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, odgovorio je: "Da", to se dešava i ženama, kao što se dešava i muškarcima, i po pitanju toga nema razlike, a onda je obrazlažući to, kazao: „a šta je uzrok sličnosti?“ U drugoj verziji u dva Sahiha stoji: „Kako joj inače dijete biva slično?“, tj. odakle se javlja sličnost djeteta i majke, ako i ona ne doživljava ejakulaciju? Zatim je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, opisao sjemenu tečnost kod muškarca i kod žene, rekavši: "Sjeme muškarca je gusto i bijelo, dok je sjeme žene rijetko i žučkasto." Ovo je opis zasnovan na onome što je u većini slučajeva uobičajeno i normalno, jer i sperma muškarca nekada bude rijetka zbog određene bolesti i crvenkasta zbog učestalog spolnog odnosa, dok ženska sjemena tečnost nekada bude bjelkasta zbog jačine. Islamski učenjaci spominju da muška sperma ima i druge znakove po kojima se prepoznaje. Jedan od tih znakova je i to da ona izlazi u mlazovima, na šta ukazuje i kur'anski ajet gdje Allah Uzvišeni kaže: "Stvoren je od tekućine koja se izbaci." Tako da ta sperma izlazi sa strašću i uživanjem, a kada izađe, tijelo postaje opušteno i javlja se miris poput peluda palme, a taj miris sličan je mirisu brašna (tijesta). Kada je u pitanju sjemena tečnost žene, ona ima dvije posebnosti i prepoznatljiva je po jednoj od njih: ima miris kao sperma muškarca, i javlja se sa uživanjem kao i opuštanjem tijela nakon izlaska. Da bi se radilo o spermi nije uslov da ima sve spomenute uslove, nego je dovoljno jedno svojstvo da bi se zaključilo da se radi o spermi. Ukoliko nema ništa od toga, ne smatra se spermom i smatraće se nečim drugim što nije sperma. "pa kojeg bude više ili koje se prije pojavi, dijete na njega liči." U drugoj verziji stoji: „pa jedna od tekućina nadvlada“, tj. muška ili ženska. Onaj čija sperma nadvlada drugu, dijete će ličiti na njega, ili pak jedna drugu pretekne prilikom izlaska. Neki učenjaci kažu: Nadvlada znači pretekne, pa ako sperma muškarca prije iziđe, dijete će ličiti na njega, a u suprotnom, ličiće na ženu. Sperma muškarca i žene spajaju se u materici i od toga nastaje plod. Zbog toga Allah Uzvišeni kaže: "Mi čovjeka od smjese sjemena stvaramo." (Ed-Dehr, 2.), tj. od smjese sjemena muškarca i žene.

Prijevod: Engleski Urdu Španski Indonežanski Bengalski Francuski Turski Ruski Indijanski Kineski Perzijski Tagalog Kurdski
Prikaz prijevoda