د احادیثو لړلیک

فطرت پنځه څېزونه دي: سنت کېدل، د شرمګاه د ويښتانو لرې کول، د برېتونو لنډول، د نوکانو پرې کول او د بغلونو (تخرګونو) د ویښتانو ایستل.
عربي انګلیسي فرانسوي
بریتونه کم کړئ او ږیږې پرېږدئ.
عربي انګلیسي فرانسوي
چا چې زما د دې اودس په څېر اودس وکړ، بیا یې دوه رکعته لمونځ وکړ، چې د خپل ځان سره پکې خبرې ونه کړي (له وسوسو ځان وساتي) ټول مخکني ګناهونه به یې وبخښل شي.
عربي انګلیسي فرانسوي
الله تعالی ستاسو څخه د هیچا لمونځ نه قبلوي کله چې بې اودسه شي تر څو چې - بېرته- اودس وکړي.
عربي انګلیسي فرانسوي
مسواک د خولې پاکي او د رب تعالی د خوښۍ لامل ګرځي.
عربي انګلیسي فرانسوي
چا چې په ښه ډول اودس وکړ، ګناهونه یې له بدن څخه وځي.
عربي انګلیسي فرانسوي
له تشو متیازو ( بولو ) څخه ځان وساتئ، ځکه په عامه توګه د قبر عذاب له همدې څخه وي.
عربي انګلیسي فرانسوي
پاکوالی نیم ایمان دی
عربي انګلیسي هسپانوي