+ -

عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً: «عَشْرٌ من الفِطْرة: قَصُّ الشَارب، وإعْفَاء اللِّحْية، والسِّواك، وَاسْتِنْشَاقُ الماء، وقص الأظْفَار، وغَسْل البَرَاجِم، ونَتْف الإبْط، وحلق العَانة، وانْتِقَاصُ الماء» قال الراوي: ونَسِيْتُ العاشرة إلا أن تكون المَضْمَضَة. قال وكِيع - وهو أحد رواته - انْتِقَاص الماء: يعني الاسْتِنْجَاء.
[صحيح] - [رواه مسلم]
المزيــد ...

Od Aiše, radijallahu 'anha, se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: "Deset stvari su urođena svojstva (fitra): podrezivanje brkova, puštanje brade, upotreba misvaka, čišćenje nosa vodom, podrezivanje nokata, pranje nogu između prstiju, čupanje dlaka ispod pazuha, uklanjanje dlaka sa stidnih mjesta, pranje vodom poslije nužde.'" Prenosilac kaže: "Desetu stvar sam zaboravio, a mislim da je ispiranje usta."
Vjerodostojan - Hadis bilježi imam Muslim

Objašnjenje

Aiša, radijallahu 'anha, prenosi od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, šta je to od svojstava urođeno (el-fitra), ono što je Allah prirodno dao čovjeku, a što je dobro. Ovdje se misli na zdravu, iskonsku ljudsku prirodu, jer nezdrava priroda nema nikakvog uticaja, kao što Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: "c2">“Svako se dijete rađa u prirodnoj vjeri, pa ga njegovi roditelji kasnije pojevreje, ili pokrste, ili od njega učine poklonika vatri.” - Prvo od tih urođenih svojstva (fitra) je podrezivanje brkova ili skraćivanje toliko da se pokaže gornji dio usne. To je vid čišćenja i higijene i čuvanja od materije koja izlazi iz nosa. Ukoliko brkovi padnu na usnu, onda se prilikom jela i pića prljaju i tako čovjek ružno izgleda, pa makar to nekom bilo i lijepo ko tome ne pridaje pažnju. Zato musliman treba da vodi brigu o brkovima i da ne prođe više od četrdeset dana a da ih nije skratio, kao što se navodi u predaji koju bilježi Muslim od Enesa: "c2">“Određeno nam je da ne prođe više od 40 dana a da nismo skratili brkove, odsjekli nokte, uklonili dlake ispod pazuha, i oko stidnog mjesta.” - Puštanje dlaka na bradi i na vilicama, a pod puštanjem se misli na njeno nediranje bilo da se radi o skraćivanju ili brijanju, jer izraz el-i'fa ukazuje na bujnost, pa je treba pustiti da što više raste, kao što je taj izraz spomenut: hatta afev: dok se ne bi umnožili. Preneseni su mnogi hadisi koji govore o obaveznosti puštanja brade, i spominje se više različitih izraza: veffiru, erhu, e'afu. Sve ovo ukazuje na imperativ puštanja brade bez bilo kakvog diranja. Musliman ne smije da brije bradu, a ako to uradi suprotstavio se putu Poslanika i ogriješio se o njegovu naredbu razlikovanja od mušrika. - Upotreba misvaka je također nešto što je prirodno, a što šerijat podstiče, jer je misvak sredstvo čišćenja usta i njegovom upotrebom se stiče Allahovo zadovoljstvo. Upravo zbog toga uvijek je lijepo koristiti misvak, a posebno je potvrđeno kada se radi o abdestu i namazu, kada se probudi iz sna i promijeni zadah iz usta i sl. - Čišćenje nosa vodom je dio higijene čime se uklanja prljavština koja može štetno djelovati. Ispiranje nosa čini se tokom abdesta a može i u drugim prilikama. Neko je potreban da to čini samo kod abdesta, dok neko drugi to mora činiti više puta. U ovo se ubraja i ispiranje usta, jer su i ona izložena prljavštini kao i nos, i zato je potrebno da se vodi briga o njima. - Podrezivanje nokata na nogama i na rukama i ne treba da prođe više od 40 dana, a da se nisu odsjekli, kao što to navodi Enes: "c2">“Određeno nam je da ne prođe više od 40 dana a da nismo skratili brkove, odsjekli nokte, uklonili dlake ispod pazuha, i oko stidnog mjesta.” U predaji Ebu Davuda stoji: "c2">“Poslanik nam je odredio vrijeme u kojem trebamo brijati dlake sa stidnog mjesta i rezati nokte.” - Pranje između nožnih prstiju, jer se na tom mjestu skuplja prljavština pa se nekada desi da voda ne može doći do kože, pa je potrebno da se istrlja kako bi voda mogla doći i zato je prirodno da se vodi briga o tome. Ovdje se ubraja i svaki dio tijela gdje se sakuplja prljavština , poput ušiju, prepona i drugih mjesta koja su inače prekrivena. - Čupanje dlaka ispod pazuha, jer se tu stvara znoj i prljavština pri čemu se javlja smrad i zato ne treba pustiti da prođe više od 40 dana a da se dlake ne uklone kao što se navodi u hadisu Enesa. Bolje je dlake čupati jer se tako uklanjaju iz korijena, a ovo se šerijatski traži. Ako je to teško, onda nije problem da se obriju ili da se uklone na drugi način, putem krema i sl., jer cilj je da se uklone. - Uklanjanje dlaka sa stidnih mjesta je, također, osobina fitre. Dlake treba ukloniti oko spolnog organa, bez obzira radilo se o ženi ili muškarcu, bez obzira radilo se to brijanjem, čupanjem ili nečim drugim. Dakle, cilj je higijena, a ona se ostvaruje bez obzira na koji se način uklonilo. Ne treba da prođe više od 40 dana a da se dlake nisu uklonile kao što se spominje u hadisu Enesa. - Pranje vodom poslije nužde, što potvrđuje predanje Ebu Davuda i Ibn Madže od Amara b. Jasira, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: "U fitru se ubraja: ispiranje usta, nosa, pranje spolnog organa vodom." - Istidžmar je uklanjanje onoga što izađe iz dva otvora nečim što je čisto, kao što je voda, kamen, list, papir i sl. Čišćenje nakon obavljanja nužde je obavezanužde ako čovjek hoće klanjati jer je to uslov ispravnosti namaza. Prenosilac kaže: "Desetu stvar sam zaboravio, a mislim da je ispiranje usta." Zaključak: ovo su radnje kojima se upotpunjava čistoća tijela i kojima se uklanjaju štetne materije.

Prijevod: Engleski Urdu Španski Indonežanski Bengalski Francuski Turski Ruski Sinhala Indijanski Kineski Perzijski Tagalog Kurdski Hausa portugalski Svahilijanski
Prikaz prijevoda