Podkategorije

Lista hadisa

Kada vršite fiziološku potrebu, nemojte se okretati prema kibli licem ni leđima, okrenite se prema istoku ili zapadu.
عربي Engleski Urdu
"Kada se pas napije iz posude nekog od vas, neka je opere sedam puta."
عربي Engleski Urdu
Bilo me stid upitati Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, o meziju zbog toga što sam bio u braku s Fatimom. Zato sam zamolio el-Mikdada b. el-Esveda da ga upita s tim u vezi. On ga je zaista upitao, pa mu je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovorio: "Neka opere spolni organ i neka se abdesti."
عربي Engleski Urdu
"Kada bi Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, otišao obaviti fiziološku potrebu, ja i još jedan dječak sličnih godina, donijeli bismo mu mješinu sa vodom i kratko koplje, pa bi se čistio vodom."
عربي Engleski Urdu
"Došao je jedan beduin i mokrio u jednom kraju džamije."
عربي Engleski Urdu
Bio sam džunub, pa sam mrzio da nečist sjedim sa tobom. Pa je rekao: "Subhanallah (slavljen neka je Allah), zaista vjernik nije nečist".
عربي Engleski Urdu
Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, doneseno je jedno muško dijete (dojenče) i ono mu se pomokrilo na odjeću, pa je on zatražio vodu i propratio je vodom tu mokraću.
عربي Engleski Urdu
“Pustite ga, i na to mjesto prolijte jednu kantu, ili kofu vode. Zaista ste vi poslani da olakšavate, a ne da otežavate."
عربي Engleski Urdu
“Mačka nije nečista; ona je, zaista, od onih koje obilaze oko vas."
عربي Engleski Urdu
Od Ebus-Semha se prenosi da je rekao: "Služio sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa kada bi htio da se okupa rekao bi mi: 'Okreni mi svoja leđa.' Okrenuo bih mu leđa i tako ga zaklonio dok se okupa. Jednom su donijeli Hasana - ili Husejna - Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve selem, pa je mokrio na njegova prsa. Kada sam htio da to operem rekao mi je: 'Pere se mokraća ženskog dojenčeta, a popršće vodom mokraća muškog dojenčeta.'" (Hadis prenosi Ebu Davud u Sunenu)
عربي Engleski Urdu
Prenosi se od Esme, radijallahu 'anhu, da je rekla: "Vjerovjesniku, sallallahu 'alejhi ve sellem, došla je jedna žena i pitala: 'Reci mi, kada nekoj od nas krv menstruacije dospije na odjeću, šta će raditi? 'Istrljat će je, zatim će je oprati vodom i sabliti, a potom u njoj klanjati.', rekao je on." Sahihul-Buhari
عربي Engleski Urdu
Ebu Hurejre, radijallahu 'anhu, veli da je Havla bint Jesar, radijallahu 'anha, došla kod Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, i kazala: "Allahov Poslaniče, ja imam jedan komad odjeće, a dobila sam menstruaciju, pa šta da radim?" On joj reče: "Kada se očistiš, operi tu odjeću, a zatim klanjaj." Ona reče: "Ako ne iziđe krv?" On joj reče: "Dovoljno ti je da krv opereš, a ne šteti ako ostanu tragovi toga."
عربي Engleski Urdu
"Kada neko od vas obućom stane u nečistoću očistit će je zemlja."
عربي Engleski Urdu