+ -

عن حذيفة رضي الله عنه مرفوعًا: «فُضِّلْنَا على الناس بِثَلاث: جُعِلَت صُفُوفَنا كصفُوف الملائِكة، وجُعلت لنَا الأرض كُلُّها مسجدا، وجُعلت تُرْبَتُهَا لنا طَهُورا، إذا لم نَجِد الماء. وذَكر خِصْلَة أُخرى».
[صحيح] - [رواه مسلم]
المزيــد ...

Od Huzjefe, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Odlikovani smo nad svim ljudima trima stvarima: naši safovi su kao safovi meleka, cijela Zemlja nam je učinjena mesdžidom, a njen prah nas čisti kada ne nađemo vodu." Spomenuo je i treću odliku.
Vjerodostojan - Hadis bilježi imam Muslim

Objašnjenje

Ovaj hadis ukazuje na čast ovog umeta i njegove odlike nad svim prijašnjim umetima, u nekim posebnostima. Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, riječi: "Odlikovani smo nad svim ljudima trima stvarima..." znače da je Allah Uzvišeni ovaj umet odlikovao trima karakteristikama kojima nije bio odlikovan nijedan umet prije, i one ne znače da su to jedine odlike kojima je odlikovan ovaj umet, tim prije jer su odlike i karakteristike ovog umeta Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, objavljivanje dio po dio: on bi svaki put kada bi mu nešto bilo objavljeno, odmah obavijestio o tome. Riječi: "...naši safovi su kao safovi meleka" znače da je naše stajanje u namazu kao stajanje meleka kod Gospodara, a oni upotpunjavaju prve safove, jedan za drugim, zatim ih zbijaju, kao što je zabilježeno u "Sunenu" imama Ebu Davuda i drugim hadiskim zbirkama da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Zar nećete stati u safove kao što staju meleki kod Gospodara?" Ashabi su upitali: "Allahov Poslaniče, a kako to meleki stoje u safovima kod Gospodara?" On reče: "Upotpunjavaju prve safove i zbijaju ih." Za razliku od prijašnjih naroda, oni su stajali u namazu kako god se zadese. Riječi: "...cijela Zemlja nam je učinjena mesdžidom, a njen prah nas čisti..." znače da je Allah Uzvišeni učinio Zemlju mjestom na kojem se može obaviti namaz, tako da će musliman klanjati na bilo kom mjestu na kome ga zatekne namaz, i nijedno mjesto nije izuzeto, a sve kako bi im se olakšalo. Za razliku od ostalih naroda, oni nisu smjeli klanjati osim u bogomoljama. Imam Ahmed zabilježio je predaju u kojoj stoji da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Oni prije mene klanjali su samo u bogomoljama", a u drugoj verziji stoji dodatak: "...a nijedan Vjerovjesnik nije klanjao sve dok ne bi stao u mihrab." Međutim, izuzetak iz ovog hadisa jesu mjesta na kojima je Allah Uzvišeni zabranio obavljanje namaza, kao što su kupatila, mezarja, torovi deva i druga nečista mjesta. "...njen prah nas čisti kada ne nađemo vode", tj. uslov za uzimanje tejemuma je nepostojanje vode. Na to upućuje i ajet: "...a ne nađete vode, onda dlanovima čistu zemlju dotaknite i lica vaša i ruke vaše potarite..." (en-Nisa, 43). I na tome su složni svi islamski učenjaci. Status onoga ko nema vode ima i onaj kome bi upotreba vode štetila. A što se tiče treće odlike, ona u ovom hadisu nije spomenuta, već je zabilježena u predaji koju bilježi en-Nesai od Ebu Malika, od kojeg je prenosio i imam Muslim, gdje Allahov Poslanik, sallallahu aleji ve sellem, kaže: "I dati su mi posljednji ajeti sure el-Bekara, i to iz riznice ispod Arša; nisu dati nikome prije mene, niti će biti dati ikome poslije mene."

Prijevod: Engleski Urdu Španski Indonežanski Bengalski Francuski Turski Ruski Indijanski Kineski Perzijski Vijetnamski Tagalog Kurdski Hausa
Prikaz prijevoda
Još