عن حذيفة رضي الله عنه مرفوعًا: «فُضِّلْنَا على الناس بِثَلاث: جُعِلَت صُفُوفَنا كصفُوف الملائِكة، وجُعلت لنَا الأرض كُلُّها مسجدا، وجُعلت تُرْبَتُهَا لنا طَهُورا، إذا لم نَجِد الماء. وذَكر خِصْلَة أُخرى».
[صحيح] - [رواه مسلم]
المزيــد ...

Theo ông Huzaifah dẫn lời Thiên Sứ ﷺ đã nói: {Chúng ta được ưu ái hơn thiên hạ ba điều: Hàng ngũ của chúng ta tựa như hàng ngũ của giới Thiên Thần; chúng ta được ban cho lấy mặt đất làm Masjid và cho chúng ta sử dụng đất để tẩy rửa khi không tìm thấy nước.} và Người kể thêm các ưu ái khác.
Sahih (chính xác) - Do Muslim ghi

Giải thích

Hadith tôn vinh giá trị cộng đồng Islam này được ưu đãi hơn bao cộng đồng trước bằng câu nói của Thiên Sứ ﷺ: Theo ông Huzaifah dẫn lời Thiên Sứ ﷺ đã nói: {Chúng ta được ưu ái hơn thiên hạ ba điều} nghĩa là Allah ân điển cho cộng đồng Islam này ba điều mà các cộng đồng thời trước không có được, tuy nhiên cộng đồng Islam không phải chỉ có ba ân điển nổi trội này so với bao cộng đồng trước, thật ra có nhiều hơn nữa nhưng được ban theo từng giai đoạn phù hợp. Câu: {Hàng ngũ của chúng ta tựa như hàng ngũ của giới Thiên Thần} nghĩa là hình ảnh tín đồ Muslim đứng hành lễ Salah tập thể tựa như hình ảnh giới Thiên Thần đứng thành hàng trước Allah, họ xếp đầy hàng trên trước rồi đến hàng kế tiếp như được Abu Dawood ghi lại trong bộ Sunan: {Há các ngươi không muốn Ta cho biết hình thức mà giới Thiên Thần đã xếp hàng trước Thượng Đế hay sao?} Mọi người đáp: "c2">“Họ xếp như thế nào, thưa Thiên Sứ của Allah.” Người bảo: {Họ xếp đầy hàng đầu tiên và đứng san sát với nhau.} hình ảnh này khác với cách xếp hàng của các cộng đồng trước là họ đứng như thế nào tùy thích. Câu: {chúng ta được ban cho lấy mặt đất làm Masjid} nghĩa là Allah cho phép đứng trên mặt đất ở bất cứ nơi nào để hành lễ Salah khi đến giờ Salah, không cần phải đến nơi nhất định nào đó mới hành lễ, khác với các cộng đồng thời trước họ chỉ được phép hành lễ trong các thánh đường và nhà thờ như theo đường truyền do Ahmad ghi lại: {Các thế hệ trước đây chỉ được phép hành lễ trong các nhà thờ mà thôi.} và theo đường truyền khác: {Không một vị Nabi nào đứng hành lễ Salah ngoại trừ bước vào nơi hành lễ riêng.} Mặc dù vậy, vẫn có một số nơi nhất định không được phép hành lễ Salah nơi đó như: nhà vệ sinh, khu vực nghĩa trang, chuồng lạc đà và những nơi ô uế. Câu: {và cho chúng ta sử dụng đất để tẩy rửa} nghĩa là được phép Tayammum để tẩy rửa khi không tìm thấy nước, việc này còn được Qur’an qui định qua lời phán: {Khi không tìm thấy nước thì hãy đến chỗ đất sạch, dùng nó làm Tayammum} (chương 4 – Al-Nisa: 43), đây là điều được tất cả ‘Ulama (học giả Islam) thống nhất, ngoài ra những ai không sử dụng được nước vì lý do bệnh hoặc lý do khác được phép Tayammum để tẩy rửa thay thế nước. Hadith trên chỉ nhắc mỗi hai ân điển, bởi việc dùng đất để tẩy rửa và hành lễ là một ân điển, cho nên ân điển thứ ba đã bị xóa trong Hadith này. Tuy nhiên, được nhắc trong Hadith khác do Al-Nasaa-i’ ghi lại từ ông Abu Maalik: {Và Ta được ban cho những câu Kinh cuối ở chương Al-Baqarah, nó là kho báu nằm dưới ngai vương, đây là ân điển không được ban cho bất cứ ai trước Ta cũng như sau Ta cả.}

Bản dịch: tiếng Anh tiếng Pháp tiếng Tây Ban Nha tiếng Thổ Nhĩ Kỳ tiếng Urdu tiếng Indonesia tiếng Bosnian tiếng Nga tiếng Bengali tiếng Trung Quốc tiếng Ba Tư tiếng Tagalog tiếng Ấn Độ Người Kurd Hausa
Xem nội dung bản dịch