Các danh mục lẻ

Danh mục Hadith

Thật ra chỉ cần ngươi lấy tay làm như thế này là được, rồi Người đánh hai bàn tay xuống đất một lần duy nhất, sau đó lấy bàn tay trái lau vuốt lên mu bàn tay phải và ngược lại rồi lau vuốt mặt.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Chúng ta được ưu ái hơn thiên hạ ba điều: Hàng ngũ của chúng ta tựa như hàng ngũ của giới Thiên Thần; chúng ta được ban cho lấy mặt đất làm Masjid và cho chúng ta sử dụng đất để tẩy rửa khi không tìm thấy nước.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp