Podkategorije

Lista hadisa

„Čuvajte se od mokraće, jer je većina kazne u kaburu zbog nje.“
عربي Engleski Francuski
"Kada se neko od vas abdesti neka ubaci vodu u nos, a onda neka je, izapirući, izbaci, a onaj ko se čisti nakon nužde neka to čini neparan broj puta. Kada se neko od vas probudi neka opere svoje ruke tri puta prije nego ih stavi u posudu, jer niko od vas ne zna gdje su mu ruke bile tokom spavanja."
عربي Engleski Francuski
Kada vršite fiziološku potrebu, nemojte se okretati prema kibli licem ni leđima, okrenite se prema istoku ili zapadu.
عربي Engleski Francuski
Neka niko od vas ne drži svoj polni organ desnom rukom dok mokri, i neka se nakon obavljene nužde ne čisti desnom rukom, i neka ne puše u posudu.
عربي Engleski Francuski
"Allahumme, inni e'uzu bike minel-hubsi vel-haba'isi."
عربي Engleski Francuski
"Čuvajte se dva djela koja donose Allahovo prokletstvo." Rekoše: "Allahov Poslaniče, koja su to dva djela?" On reče: "Vršenje nužde po putevima kojima ljudi prolaze i po hladovinama (gdje se odmaraju)."
عربي Engleski Francuski
"Vidio sam Vjerovjesnika, sallallahu 'alejhi ve sellem, kako obavlja fiziološku potrebu okrenut licem prema Šamu, a leđima prema Kabi."
عربي Engleski Francuski
"Kada bi Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, otišao obaviti fiziološku potrebu, ja i još jedan dječak sličnih godina, donijeli bismo mu mješinu sa vodom i kratko koplje, pa bi se čistio vodom."
عربي Engleski Francuski
Prenosi se da je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, zabranio da se nakon nužde čisti balegom ili kostima, te da je rekao: "To dvoje ne čisti."
عربي Engleski Francuski
Kada bi Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, izlazio iz toaleta govorio bi: "Gufraneke."
عربي Engleski Francuski
"Zabranio nam je da se okrećemo prema Kibli kada obavljamo veliku ili malu nuždu, da se peremo desnom rukom nakon nužde, da prilikom čišćenja upotrijebimo manje od tri kamenčića, i da s čistimo izmetom (balegom) ili kostima."
عربي Engleski Francuski
Prenosi se od Ebu Hurejrea, radijallahu 'anhu, da je nosio Vjerovjesniku, sallallahu 'alejhi ve sellem, posudu za abdest i pranje poslije nužde. I tako, dok ga je jednom slijedio s njom, on upita: "Ko je to?" "Ja sam Ebu Hurejre!", odgovorio je. "Daj mi kamenja kojim ću se obrisati poslije nužde; nemoj mi donositi kost niti balegu." Donio mu je kamenje u rubovima svoje odjeće i ostavio ga pored njega. Udaljio se dok on nije završio, a onda su krenuli zajedno, pa ga je upitao: "A šta je s košću i balegom?" "To dvoje je", reče Poslanik, "hrana džina. Došli su mi (jednom prilikom) izaslanici džina Nasibina - a to su dobri džini - i zatražili mi nafaku. Molio sam Allaha za njih: kada god prođu pored kosti ili balege, da nađu na tome hranu." Bilježi Buhari.
عربي Engleski Francuski
"Zar se ne bojiš Allaha zbog ove životinje koju ti je dao u posjed? Doista mi se žali da je izgladnjuješ i umaraš."
عربي Engleski Francuski