Lista hadisa

"Ko obavi hadž, i ne bude nepristojne i ružne riječi govorio i ne bude kršio (Allahove) propise, vratit će se (bez grijeha) kao na dan kad ga je majka rodila."
عربي Engleski Francuski
“Nema dana u kojima je dobro djelo Allahu draže od ovih...”
عربي Engleski Francuski
"Umra u ramazanu vrijedi koliko i hadž, ili koliko hadž obavljen sa mnom."
عربي Engleski Francuski
"Rekla sam: 'O Allahov Poslaniče, vidimo da je džihad najvredniji posao, a zar nećemo (mi žene) ići u džihad?' On je odgovorio: 'Najvrjedniji džihad za vas je primljen hadž.'"
عربي Engleski Francuski
Naređeno je ljudima da im posljedni susret (na hadždžu) bude sa Kabom, osim ženi koja je u mjesečnom ciklusu.
عربي Engleski Francuski
"Nema više hidžre (iz Mekke), nego ima odlučna borba i iskrena namjera. Kad god budete pozvani na vojni pohod, odazovite se!"
عربي Engleski Francuski
"Ženi, koja vjeruje u Allaha i u Sudnji dan, nije dozvoljeno da putuje u trajanju od jednog dana i jedne noći, a da sa njom ne bude mahrem."
عربي Engleski Francuski
Telbija Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, glasila je: Lebbejkellahumme lebejk. Lebbejke la šerike leke lebbejk. lnnel-hamde ven-ni'mete leke vel-mulk. La šerike leke.
عربي Engleski Francuski
Od Jezida b. Šurejk d. Tarika se prenosi da je rekao: "Vidio sam Aliju, radijallahu anhu, kako na minberu drži hutbu i čuo sam ga da je rekao: " Tako mi Allaha mi nemamo druge knjige koju čitamo osim Allahove knjige i onoga što je na ovoj stranici." Zatim ju je otvorio a na njoj je bilo nešto o naknadama za zube deva i propisi o posjekotinama. Na njoj je također pisalo da je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Medina je harem (zaštićeno područje) od Ajra do Sevra. Ko u njoj učini novotariju ili potpomogne novotara, neka je na njega prokletstvo Allaha, subhanehu ve teala, meleka i svih ljudi. Allah mu na Sudnjem danu neće primiti ni pokajanje (tevbu) niti otkup. Jamstvo muslimana (ugovor o sigurnosti) je jedinstven, na njega ima pravo i najniži međunjima. Ko prekrši ugovor muslimana, na njega je Allahovo prokletstvo, prokletstvo meleka i svih ljudi i od njega na Sudnjem danu neće biti primljeno ni pokajanje ni iskup. Ko sebe pripiše onome ko mu nije otac, ili rob koji se pripiše onome ko mu nije vlasnik, na njega je Allahovo prokletstvo, prokletstvo meleka i svih ljudi. Na Sudnjem danu mu neće biti primljeno pokajanje ni otkup." (Hadis je muttefekun alejhi) "Zimmetu-l-muslimin", znači: jamstvo muslimana, ugovor o sigurnosti. "Ahferehu", znači: ko prekrši ugovor, "Es-sarfu" znači: pokajanje, tevba, a rečeno je da znači i lukavstvo, trik, "El-adlu" znači: iskup.
عربي Engleski Francuski
"Nijedan dan Allah ne oslobodi više ljudi od Vatre nego na Dan Arefata. On priđe (toga dana) s ponosom melecima i kaže: "Šta žele ovi (pa da im ispunim)!"
عربي Engleski Francuski
"Ko želi zaklati kurban kada se pojavi mlađak mjeseca zul-hidžeta, neka ne krati i ne šiša kosu, i neka ne siječe nokte dok se ne zakolje kurban."
عربي Engleski Francuski
Neka se ne posti dva dana: (prvi dan) Ramazanskog i Kurban-bajrama; neka se ne klanja (nafila) namaz neposredno poslije (obavljenog) farza sabaha dok Sunce ne izađe, i poslije farza ikindije dok Sunce ne zađe; da se ne čine namjenska putovanja osim samo radi tri džamije: radi Mesdžidul-Harema (Ka'be), Mesdžidul-Aksaa (u Jerusalemu) i radi ove moje džamije (u Medini).
عربي Engleski Francuski
Aiša je rekla: “Tražila sam dozvolu od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, za džihad, pa je rekao: ‘Vaš džihad je hadž.’”
عربي Engleski Francuski
"Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, prinio je kao žrtvu dva šarena, rogata ovna koji su ušli u treću godinu."
عربي Engleski Francuski
Kada su Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, i njegovi ashabi stigli u Mekku, mušrici su govorili: "Dolazi vam narod kojeg je oslabila Jesribska groznica.", pa je Posalnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, naredio ashabima da prva tri kruga tavafa žurno hodaju, a da između jemenskog ugla i crnog kamena normalno hodaju.
عربي Engleski Francuski
Prenosi se od Omera b. el-Hattaba, radijallahu anhu, da je prišao Crnom kamenu, poljubio ga i rekao: "Ja znam da si ti samo kamen i da ne donosiš ni korist ni štetu. Da nisam vidio Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako te ljubi, ni ja te ne bih poljubio.“
عربي Engleski Francuski
Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, prilikom obavljanja Oproštajnog hadža obilazio je oko Kabe na devi, dotičući ugao (Crni kamen) kukastim štapom.
عربي Engleski Francuski
Nisam vidio Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da dotiče neki dio Kabe, osim ona dva jemenska ćoška.
عربي Engleski Francuski
"O ljudi, budite smireni! Zaista pokornost nije u žurbi."
عربي Engleski Francuski
Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, sišao je na Minu; došao do Džemreta (Džemretul-'Akabe) i bacio kamenčiće, zatim otišao na mjesto (gdje se kolju kurbani) na Mini, zaklao (kurban), zatim rekao brici, pokazujući na desnu stranu: "Uzmi!" A zatim na lijevu stranu. Poslije toga je počeo dijeliti kosu prisutnim.
عربي Engleski Francuski
"Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, mi je naredio da mu pomognem oko klanja njegovih deva i da podijelim njihovo meso, kožu i njihove prekrivače, a da kasapu ne dam od njih ništa."
عربي Engleski Francuski
El-Abbas b. 'Abdul-Muttalib, zamolio je Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, da u vrijeme obreda Mine noćiva u Mekki, kako bi bio na usluzi hadžijama u poslu opskrbe sa vodom, pa mu je dozvolio.
عربي Engleski Francuski
Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, poslao je jednom, na ime kurbana, u Meku bravče.
عربي Engleski Francuski
Oplela sam ogrlicu za kurbane Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, zatim sam ih obilježila, pa je on stavio ogrlice na njih (ili je rekla: "Stavila sam ogrlice na njih"), zatim ih je poslao do Kabe, a on je ostao u Medini. Nije mu bilo zabranjeno ništa od dozvoljenh stvari (koje se zabranjene u stanju ihrama).
عربي Engleski Francuski
Prenosi se od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, vidio jednog čovjeka kako goni devu za kurban, pa mu je rekao: "Uzjaši je!" "Ovo je, uistinu, deva za kurban u Meki", reče čovjek. "Uzjaši je!", ponovio je Vjerovjesnik.
عربي Engleski Francuski
"Dok je jedan čovjek boravio na Arefatu, pao je sa svoje jahalice i slomio vrat", ili je rekao, “i ona mu je slomila vrat, pa je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: ‘Okupajte ga vodom sa sidrom i zamotajte ga u dvije haljine. Nemojte ga namirisati i ne pokrivajte mu glavu, jer će on na Sudnjem danu biti proživljen izgovarajući telbijju."
عربي Engleski Francuski
...te je stao tako da mu je Kaba bila sa lijeve a Mina sa desne strane, a zatim je rekao: "Na ovome mjestu je Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, objavljena sura el-Bekara."
عربي Engleski Francuski
"Čuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, na hutbi na Arefatu, da je rekao: 'Ko ne nađe (ne bude imao) papuče neka obuće mestve, a ko ne nađe izar (ogrtač koji prekriva donji dio tijela) neka obuče šarvale (pantalone).', misleći na one koji su u ihramima (koji obavljaju hadžske obrede."
عربي Engleski Francuski
"Došao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, s ashabima četvrtog (dana), pa im je naredio da te obrede zamijene umrom. 'Allahov Poslaniče', upitali su, 'kojom vrstom izlaska iz ihrama?' 'Onom koja dopušta sve.', odgovorio je."
عربي Engleski Francuski
Kako je Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, silazio sa Arefata na Muzdelifu? Rekao je: "Išao je umjerenim hodom, a kada bi naišao na prazan prostor, ubrzao bi."
عربي Engleski Francuski
"Ima pet vrsta životinja, svaka od njih je štetočina i čovjek ih može u Haremu ubiti, a to su: gavran, kobac, škorpija, miš i pas koji napada."
عربي Engleski Francuski
"Ne smiju se oblačiti: košulje, kape, pantalone, kukuljice, niti mestve osim za onoga ko nema papuče. U tom slučaju treba obuti mestve ali ih mora skratiti ispod članaka."
عربي Engleski Francuski
Da sam prije znao ono što sada znam, ne bih poveo kurban, i da nije kurbana i ja bih skinuo ihrame.
عربي Engleski Francuski
"Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je na prvi dan Kurban-bajrama klanjao, zatim održao hutbu, a zatim zaklao kurban i rekao: 'Ko je zaklao kurban prije nego je klanjao, neka umjesto njega zakolje drugi, a ko nije zaklao, neka ga sada, u ime Allaha, zakolje!'"
عربي Engleski Francuski
Poklonio sam Allahovom Poslaniku,sallallahu alejhi ve sellem, divljeg magarca.
عربي Engleski Francuski
"Allahu moj, smiluj se onima koji su obrijali kosu." Rekoše: "I onima koji su skratili, o Allahov Poslaniče!" On reče: "Allahu moj, smiluj se onima koji su obrijali kosu!" Oni ponovo rekoše: "I onima koji su skratili, o Allahov Poslaniče!" On reče: "Allahu moj, smiluj se onima koji su obrijali kosu!" Oni treći put rekoše: "I onima koji su skratili, o Allahov Poslaniče!" On tada reče: "l onima koji su skratili."
عربي Engleski Francuski
Od Ebu Bekree Nufej’a b. el-Harisa prenosi se da je Poslanik, sallalallahu alejhi ve sellem, kazao: „Vrijeme se zaokružilo (teče) kao onog dana kada je Allah stvorio nebesa i Zemlju. Godina se sastoji od dvanaest mjeseci, od kojih su četiri sveta; tri su jedan iza drugog: zulkade, zulhidže i muharem, a četvrti je redžep, koji dolazi između džumadel-uhraa i šabana. Koji je ovo mjesec?” “Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju”, rekoše. Kaže Ebu Bekra: “Zašutio je tako da smo pomislili kako će ga nazvati drugim imenom, a onda je rekao: 'Zar ovo nije zul-hidže?' 'Dakako', rekosmo. 'Koje je ovo mjesto (grad)?', upitao je. 'Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju', rekosmo. Zašutio je tako da smo pomislili kako će ga nazvati drugim imenom, a onda rekao: ‘Zar ovo nije poznato mjesto Meka?' 'Dakako', rekosmo. 'Koji je ovo dan?', upitao je. 'Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju', rekosmo. Zašutio je tako da smo pomislili kako će ga nazvati drugim imenom, a onda rekao: 'Zar ovo nije dan klanja kurbana?' 'Dakako', rekosmo. On tada reče: 'Doista su vaši životi i imeci i vaša čast vama zabranjeni (sveti), kao što vam je zabranjen (svet) ovaj vaš dan, u ovom vašem mjestu, u ovom vašem mjesecu. Srest ćete svoga Gospodara, pa će vas pitati o vašim djelima. Nemojte se poslije mene vratiti u nevjerstvo ubijajući jedni druge. Neka prisutni saopći odsutnome, možda će neko kome se ovo saopći biti razboritiji i bolje to shvatiti od onoga koji to čuje.' Zatim je kazao: 'Jesam li saopćio, jesam li saopćio?!' Kazali smo: 'Svakako.' A on reče: 'Allahu, budi svjedok ovome.'“
عربي Engleski Francuski
“Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obavio je hadž na dotrajalom sedlu i pokrovcu čija vrijednost nije iznosila ni četiri srebrenjaka. Prilikom ulaska u obrede izjavio je: ‘Allahu, stupam u hadž u Tvoje ime, a ne radi pokazivanja pred svijetom, niti radi reputacije!’”
عربي Engleski Francuski
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, oženio je, a bio je van obreda ihrama.
عربي Engleski Francuski
“Ko bude u mogućnosti da zakolje kurban, pa to ne učini, neka se nikako ne približava ni našoj musalli – mjestu klanjanja bajram-namaza.”
عربي Engleski Francuski
“U godini Hudejbije klali smo sa Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, devu kao kurban za sedmericu i kravu za sedmericu.”
عربي Engleski Francuski
Obavio sam hadž s Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, kada sam imao sedam godina.
عربي Engleski Francuski
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je obavio hadž na sedlu koje mu je bilo i prtljažnica.
عربي Engleski Francuski
"Ukaz, Medžinna i Zulmedžaz bile su pijace u vrijeme džahilijeta, pa su (muslimani) osjetili nelagodnost da trguju za vrijeme hadža, te je objavljen ajet koji govori o sezoni hadža: 'Nije vam grijeh tražiti dobrote (trgovinom) od vašeg Gospodara' (el-Bekara, 198)."
عربي Engleski Francuski
Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, ušao je u Mekku preko Gornjeg obronka kroz Keda', koji se nalazi na Bathau, a izašao preko Donjeg obronka.
عربي Engleski Francuski
"...da bi Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, odlazio putem po imenu 'Tarikuš-Šedžere', a dolazio putem po imenu 'Tarikul-Muarres.' Kada bi ulazio u Meku, ušao bi preko gornjeg prijevoja, a izlazio je kroz tjesnac u podnožju."
عربي Engleski Francuski
Objavljen je ajet o temettuu (načinu obavljanja hadža), i mi smo ga obavljali s Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem. Potom nije u Kur'anu objavljen ajet koji bi to derogirao, niti je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, to zabranjivao. A jedan je čovjek, ipak, po svome mišljenju rekao nešto drukčije, što je htio."
عربي Engleski Francuski
"Upitao sam Ibn Abbasa, radijallahu anhuma, u vezi s hadžom temettu, pa mi je naredio da ga obavim, a upitao sam ga i u vezi s kurbanom, te mi je o njemu rekao: 'Kurban za temettu-hadž je deva, krava (goveče) ili ovca, ili da učestvuješ sa drugima (u kravi ili devi).' Narod kao da je osjećao averziju prema temettu-hadžu..."
عربي Engleski Francuski
Muhrimovo jedenje mesa lovine koja nije ulovljena zbog njega niti je on pomagao oko lova
عربي Engleski Francuski
"Vidio sam Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, kada je stigao u Mekku i dodirnuo crni kamen, da je prva tri kruga tavafa išao ubrzano."
عربي Engleski Francuski
"Allahov Poslaniče, kakvo je ovo stanje ljudi, oslobodili su se ihrama tek obavljenom umrom, a ti se obavljenom 'umrom nisi oslobodio ihrama!" "Ja sam slijepio svoju kosu i označio svoj kurban, a ja se ne oslobađam ihrama sve dok ne zakoljem kurban."
عربي Engleski Francuski
"Kako je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kada je bio u ihramu, prao svoju glavu?" Potom je Ebu Ejjub stavio svoju ruku na haljinu i spustio je toliko da mu se ukazala glava. Tada je nekoj osobi, koja mu je polijevala, rekao: "Polij!" Ona je polila po njegovoj glavi, a zatim je Ebu Ejjub pokrenuviši ruke po glavi prošao njima naprijed i nazad, a potom je rekao: "Ovako sam vidio Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da radi."
عربي Engleski Francuski
Došli smo s Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, govoreći: "Allahu, hadždžom ti se odazivamo." Pa nam je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio da zanijetimo umru.
عربي Engleski Francuski
"Priveden sam do Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a vaške su me bile spopale toliko da su miljele po mom licu." "Nisam mislio da te je boljka obuzela ovako kako vidim!" Ili (je rekao): "Nisam mislio da te je muka spopala ovako kako vidim! Imaš li ovcu (za kurban)?" "Nemam.", rekao sam. "Pa posti tri dana" - rekao je on - "ili nahrani šest siromaha (davši) svakom siromahu pola sa'a (pšenice)."
عربي Engleski Francuski
"Žalosna bila! Da li je obavila hadžski tavaf na dan Bajrama?" "Da", rekoše. "Onda neka krene", reče Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.
عربي Engleski Francuski
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nam je držao hutbu prvi dan Kurban-bajrama nakon namaza pa je rekao: "Ko klanja (bajram) namaz, zatim zakolje kurban, ispunio je dužnost, a ko ga zakolje prije namaza, nije ispunio dužnost (nije zaklao kurban u njegovo vrijeme)." Rekao je Ebu Burde b. Nijar: "Allahov Poslaniče, ja sam zaklao ovcu prije namaza. Pošto je danas dan jela i pića htio sam da prvo što se jede u mojoj kući bude meso te ovce, pa sam je zaklao i jeo prije nego što sam došao na namaz." Pa mu je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Tvoja ovca je obično meso (ne smatra se kurbanom)." Reče: "Allahov Poslaniče, imam jedno žensko jare (koje nije napunilo godinu dana), draže mi je od dvije ovce, pa hoću li njime to nadoknaditi?", odgovorio je: "Hoćeš, ali to važi samo za tebe."
عربي Engleski Francuski
"Uzvišeni Allah zaštitio je Mekku od slona i učinio da Njegov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, i pravovjerni zavladaju njome. Nije dopušteno ratovanje u Mekki nikome prije mene niti ikome poslije mene. Meni je dozvoljeno ratovanje u Mekki jedan sahat. Uistinu, ona je od ovog trenutka zaštićena."
عربي Engleski Francuski
"To je nešto što je Allah propisao Ademovim kćerkama; radi sve što radi svaki hodočasnik, samo ne obilazi oko Ka' be dok se ne očistiš!"
عربي Engleski Francuski
Džabirovo predanje o Oproštajnom hadžu
عربي Engleski Francuski
"Pretjerani miomiris, koji je na tebi, saperi tri puta, skini sa sebe ogrtač i čini u svojoj umri ono što bi činio u svom hadžu!"
عربي Engleski Francuski