+ -

عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نَذْكُرُ إلا الحج، حتى جِئْنَا سَرِف فَطَمِثْتُ، فدخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبْكِي، فقال: «ما يُبْكِيك؟» فقلت: والله، لوَدِدْتُ أنَّي لم أكُن خرجت العَام، قال: «ما لك؟ لَعَلَّكِ نَفِسْتِ؟» قلت: نعم، قال: «هذا شيء كَتَبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تَطُوفي بالبيت حتى تَطْهُري» قالت: فلمَّا قدمت مكة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه «اجْعَلُوها عُمرة» فأحَلَّ الناس إلا من كان معه الهَدْي، قالت: فكان الهَدْي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وذَوِي اليَسَارَة، ثم أهَلُّوا حين راحُوا، قالت: فلمَّا كان يوم النَّحر طَهَرْت، فأمَرَني رسول الله صلى الله عليه وسلم فَأَفَضْتُ، قالت: فَأُتِيَنَا بِلَحم بَقَر، فقلت: ما هذا؟ فقالوا: أَهْدَى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن نِسَائه البقر، فلمَّا كانت ليلة الحَصْبَةِ، قلت: يا رسول الله، يرجع الناس بحجة وعُمرة وأرجع بِحَجَّة؟ قالت: فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر، فَأَرْدَفَنِي على جَمَلِه، قالت: فإني لأذْكُر، وأنا جَارية حَدِيثَةُ السِّن، أَنْعَسُ فيُصِيب وجْهِي مُؤْخِرَة الرَّحْل، حتى جِئْنَا إلى التَّنْعِيم، فَأَهْلَلْتُ منها بِعُمْرة؛ جزاء بِعُمْرَة الناس التي اعْتَمَرُوا.
[صحيح] - [رواه مسلم]
المزيــد ...

Prenosi se od Aiše, radijallahu 'anha, da je kazala: "Izašli smo s Vjerovjesnikom, sallallahu 'alejhi ve sellem, misleći da obavimo samo hadž. Kada smo došli u Serif, pojavila mi se menstruacija. Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je ušao u moj šator i vidio da plačem. 'Zašto plačeš?' - upita. 'Allaha mi, voljela sam da nisam hodočastila ove godine.', odgovorila sam. 'Možda si dobila hajz?', upitao je. 'Da.', odgovorila sam. On je potom rekao: 'To je nešto što je Allah propisao Ademovim kćerkama; radi sve što radi svaki hodočasnik, samo ne obilazi oko Kabe dok se ne očistiš!' Kada sam stigla u Mekku, Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao je svojim ashabima: 'Učinite nijjet za umru.' Ljudi su izišli iz obreda, osim onih koji su poveli kurban. Kurban su imali Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, Ebu Bekr, Omer, i oni koji su bili imućniji. Oni koji su učinili umru, donijeli su nijjet za hadždž kada su otišli na Minu (osmog dana). Kada je bio dan klanja kurbana, očistila sam se, pa mi je Poslanik, sallalahu 'alejhi ve sellem, naredio i ja sam učinila tavaf ifade. Poslije nam je doneseno kravlje meso, pa sam upitala: 'Šta je ovo?' Rekli su: 'To je od kurbana Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, za svoje žene.' Kada smo odsjeli da prenoćimo u Muhassabu, rekla sam Poslaniku, sallallahu 'alejhi ve sellem: 'Ljudi se vraćaju sa hadždžom i umrom, a ja samo sa hadždžom.' Naredio je Abdurrahmanu b. Ebi Bekru da me stavi na svoju devu. Sjećam se, a bila sam mlada, da sam drijemala i da mi je lice padalo naprijed, sve dok nismo stigli do Ten'ima, pa sam iz nje nanijetila umru koja mi je bila umjesto umre koju su drugi obavili ranije."
Vjerodostojan - Hadis bilježi imam Muslim

Objašnjenje

Značenje hadisa kojeg prenosi Aiša, radijallahu 'anha: "Izašli smo s Vjerovjesnikom, sallallahu 'alejhi ve sellem", tj. iIzašli smo iz Medine, a Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je krenuo je u subotu, zadnjih pet dana mjeseca zul-ka'deta, nakon što je klanjao podne četiri rekata. Kada je došao do Zul-Hulejfe, klanjao je ikindiju dva rekata. "Želeći da obavimo samo hadž", u drugoj verziji stoji: "Htjeli smo da obavimo samo hadždž." Ali, u ispravnom hadisu kojeg prenosi Aiša, stoji: "Bilo nas je koji smo nijetili umru, a bilo nas je i koji smo nijetili hadždž, a ja sam bila među onima koji su nijetili umru." Imajući u vidu ovo, onda njene riječi: "želeći da obavimo samo hadž" i "htjeli smo samo da obavimo hadždž", mogu biti nekog od sljedećih zančenja: 1: Time je mislila na osnovu obaveznog hadždža, a ne na pojašnjavanje vrste obreda u koji su ušli. 2: Mislila je (pojašnjenje vrste obreda, ali) na stanje kada su izašli i prije nego su stigli do mikata i prije ulaska u obrede. 3: mislila je na stanje drugih ashaba mimo nje, i nije ciljala na sebe. "Kada smo došli u Serif": To je mjesto koje se zvalo Serif i nalazi se nedaleko od Mekke. "pojavila mi se menstruacija", tj. Aiša, radijallahu 'anha, dobila je menstruaciju. "Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, ušao je u moj šator i vidio da plačem. 'Što plačeš?', upita. 'Allaha mi, voljela sam da nisam hodočastila ove godine.', odgovorila sam", tj. kada je dobila mestruaciju, počela je da plače, i poželjela je da nije te godine ni krenula na hadždž, misleći i smatrajući da menstruacija prekida hadžske obrede i da tako gubi veliku nagradu. "Možda si dobila hajz?" "Da." On je potom rekao: "To je nešto što je Allah propisao Ademovim kćerkama", tj. menstruacija je odredba od Allaha koja pogađa kćerke Adema, i to nije samo vezano za tebe, niti ti možeš na to uticati, tako da nema razloga za plakanje. "radi sve što radi svaki hodočasnik, samo ne obilazi oko Ka' be dok se ne očistiš!", tj. Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, joj je kazao da je menstruacija ne sprečava da nastavi sa svojim obredima niti utiče na njen ihram (nijjet obreda), te da radi sve što rade i druge hadžije, tj. da stoji na Arefatu, da boravi na Mini, Muzdelifi, da baca kamenčiće i da čini sve ostale obrede osim tavafa. Kada je u pitanju tavaf, on se ne može obavljati dok se žena ne očisti i ne okupa. "Rekla je: 'Kada sam stigla u Mekku, Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao je svojim ashabima: 'Učinite nijjet za umru.'", tj. kada je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, došao u Mekku, naredio je da oni koji nisu poveli hadžski kurban, promijene nijjet u umru. Onaj ko je nijetio hadždž i nije poveo kurban, trebao je da nijjet hadždža promijeni u nijjet umre, te da učini tavaf, sa'j i da skrati kosu, te je na taj način postao oslobođen ihrama. U verziji kod Muslima stoji: "Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, naredio nam je da se oslobodimo ihrama ukoliko nemamo kurban. Rekli smo: 'Kako da se oslobodimo?' A on reče: 'Potpunim oslobađanjem.'" Aiša kaže: "Ljudi si izišli iz obreda, osim onih koji su poveli kurban. Kurban su imali Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, Ebu Bekr, Omer, i oni koji su bili imućniji", tj. oni koji nisu imali kurban oslobodili su se ihrama nakon što su učinili tavaf, sa'j i nakon što su se ošišali. U ihramima i obredima ostali su Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, Ebu Bekr i Omer, radijallahu 'anhuma, te oni kojima je Allah dao mogućnost da nabave kurban. Dakle, oni su poveli kurbane, a onima koji su ih poveli, nije bilo dozvoljeno da nijjet promijene u umru. Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, kazao je: "Da nisam poveo kurban, učinio bih isto kao što sam i vama naredio da činite." "Oni koji su učinili umru, donijeli su nijjet za hadždž kada su otišli na Minu", tj. oni koji su učinili tavaf, sa'j i ošišali se, zanijetli su hadždž kada su stigli na Minu, na dan Tervijje, a to je osmi dan mjeseca zul-hidždžeta. "Aiša veli: 'Kada je bio dan kanja kurbana, očistila sam se'", tj. deseti dan zul-hidždžeta, kada se kurbani kolju, Aiši, radijallahu, 'anha, prestala je menstruacija. "pa mi je Poslanik, sallalahu 'alejhi ve sellem, naredio i ja sam učinila tavaf ifade", tj. nakon što se očistila od menstruacije, na dan klanja kurbana, Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, joj je naredio da učini tavaf ifadu, što je ona i učinila. "Poslije nam je doneseno kravlje meso, pa sam upitala: 'Šta je ovo?'", tj. njoj i onima koji su bili s njom poslano je meso od krave, a ona je upitala o čemu se radi. "Rekli su: 'Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je prinio krave kao kurban za svoje žene'", tj. Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je za svaku svoju suprugu prinio po kravu kao žrtvu. "Kada smo odsjeli da prenoćimo u Muhassabu", tj. kada je bila noć u kojoj se napuštala Mina, a to je noć nakon dana tešrika. Nazvana je tim imenom jer su otišli s Mine i odsjeli u Muhassabu te na njemu prenoćili. U verziji kod Buharije stoji: "Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je legao spavati u Muhassabu. Kasnije je uzjahao devu, krenuo ka Ka'bi i obavio tavaf oko nje." "Rekla sam Poslaniku, sallallahu 'alejhi ve sellem: 'Ljudi se vraćaju sa hadždžom i umrom, a ja samo sa hadždžom', tj. ljudi se vraćaju posebno s hadždžom i posebno s umrom, jer su obavljali vrstu hadždža koja se naziva temettu', a ja se vraćam samo sa hadždžom. Ona je obavljala hadždž kiran gdje je umra sastavni dio hadždža. U verziji kod Muslima stoji: "Zar će se ljudi vratiti s dvije nagrade, a ja samo s jednom." Željela je da ima umru odvojenu od hadždža kao što su imale i druge majke vjernika i drugi ashabi koji su upotpunili umru, oslobodili se ihrama, a zatim na dan tervije ušli u obrede hadždža u Mekki, tako da oni imaju posebnu umru i posebni hadždž, dok je Aiša imala samo hadždž u koju je uračunata i umra, jer je obavlja kiran. Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, kazao joj je: "Tvoj tavaf je i za hadždž i za umru." "Allahov Poslanik je naredio Abdurrahmanu b. Ebi Bekru da me stavi na svoju devu", tj. Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, naredio je njenom bratu Abdurrahmanu, sinu Ebu Bekra, radijallahu 'anhuma, da je odvede u Ten'im, kako bi od tamo zanijetila umru, da bi imala nagradu kao i drugi ljudi. On ju je stavio na jahalicu iza sebe, kao što se navodi u drugom Muslimovom predanju. "Sjećam se, a bila sam mlada, da sam drijemala i da mi je lice padalo naprijed", tj. kada ju je Abdurrahman b. Ebi Bekr, stavio iza sebe i vodio je do Ten'ima, ona je drijemala tako da joj je glava padala naprijed i udarala u sedlo. "sve dok nismo stigli do Ten'ima, pa sam tamo nanijetila umru koja mi je bila umjesto umre koju su drugi obavili ranije", tj. kada su stigli u Ten'im, zanijetila je umru koja je bila poput umre drugih ljudi koju su oni obavili još ranije. U predaji koja se bilježi u dva Sahiha stoji da joj je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao nakon što je obavila umru: "Ova tvoja umra je umjesto umre koju si željela obaviti samostalno, a ne kao sastavni dio hadždža, pa te je menstruacija spriječila da je obaviš (s ostalim ljudima)."

Prijevod: Engleski Urdu Španski Indonežanski Ujgurski Bengalski Francuski Turski Ruski Indijanski Kineski Perzijski Tagalog
Prikaz prijevoda
Još