Podkategorije

Lista hadisa

Naređeno je ljudima da im posljedni susret (na hadždžu) bude sa Kabom, osim ženi koja je u mjesečnom ciklusu.
عربي Engleski Francuski
El-Abbas b. 'Abdul-Muttalib, zamolio je Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, da u vrijeme obreda Mine noćiva u Mekki, kako bi bio na usluzi hadžijama u poslu opskrbe sa vodom, pa mu je dozvolio.
عربي Engleski Francuski
...te je stao tako da mu je Kaba bila sa lijeve a Mina sa desne strane, a zatim je rekao: "Na ovome mjestu je Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, objavljena sura el-Bekara."
عربي Engleski Francuski
Kako je Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, silazio sa Arefata na Muzdelifu? Rekao je: "Išao je umjerenim hodom, a kada bi naišao na prazan prostor, ubrzao bi."
عربي Engleski Francuski
“Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obavio je hadž na dotrajalom sedlu i pokrovcu čija vrijednost nije iznosila ni četiri srebrenjaka. Prilikom ulaska u obrede izjavio je: ‘Allahu, stupam u hadž u Tvoje ime, a ne radi pokazivanja pred svijetom, niti radi reputacije!’”
عربي Engleski Francuski
"Vidio sam Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, kada je stigao u Mekku i dodirnuo crni kamen, da je prva tri kruga tavafa išao ubrzano."
عربي Engleski Francuski
"Allahov Poslaniče, kakvo je ovo stanje ljudi, oslobodili su se ihrama tek obavljenom umrom, a ti se obavljenom 'umrom nisi oslobodio ihrama!" "Ja sam slijepio svoju kosu i označio svoj kurban, a ja se ne oslobađam ihrama sve dok ne zakoljem kurban."
عربي Engleski Francuski
"To je nešto što je Allah propisao Ademovim kćerkama; radi sve što radi svaki hodočasnik, samo ne obilazi oko Ka' be dok se ne očistiš!"
عربي Engleski Francuski
Džabirovo predanje o Oproštajnom hadžu
عربي Engleski Francuski