Podkategorije

Lista hadisa

"Dok je jedan čovjek boravio na Arefatu, pao je sa svoje jahalice i slomio vrat", ili je rekao, “i ona mu je slomila vrat, pa je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: ‘Okupajte ga vodom sa sidrom i zamotajte ga u dvije haljine. Nemojte ga namirisati i ne pokrivajte mu glavu, jer će on na Sudnjem danu biti proživljen izgovarajući telbijju."
عربي Engleski Francuski
"Čuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, na hutbi na Arefatu, da je rekao: 'Ko ne nađe (ne bude imao) papuče neka obuće mestve, a ko ne nađe izar (ogrtač koji prekriva donji dio tijela) neka obuče šarvale (pantalone).', misleći na one koji su u ihramima (koji obavljaju hadžske obrede."
عربي Engleski Francuski
"Ne smiju se oblačiti: košulje, kape, pantalone, kukuljice, niti mestve osim za onoga ko nema papuče. U tom slučaju treba obuti mestve ali ih mora skratiti ispod članaka."
عربي Engleski Francuski
Poklonio sam Allahovom Poslaniku,sallallahu alejhi ve sellem, divljeg magarca.
عربي Engleski Francuski
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, oženio je, a bio je van obreda ihrama.
عربي Engleski Francuski
"Pretjerani miomiris, koji je na tebi, saperi tri puta, skini sa sebe ogrtač i čini u svojoj umri ono što bi činio u svom hadžu!"
عربي Engleski Francuski