Podkategorije

Lista hadisa

Ko obavi hadž, a ne bude nepristojne i ružne riječi govorio, te ne bude kršio propise, vratit će se bez grijeha kao na dan kada ga je majka rodila
عربي Engleski Urdu
"Umra u ramazanu vrijedi koliko i hadž, ili koliko hadž obavljen sa mnom."
عربي Engleski Urdu
"Rekla sam: 'O Allahov Poslaniče, vidimo da je džihad najvredniji posao, a zar nećemo (mi žene) ići u džihad?' On je odgovorio: 'Najvrjedniji džihad za vas je primljen hadž.'"
عربي Engleski Urdu
"Nijedan dan Allah ne oslobodi više ljudi od Vatre nego na Dan Arefata. On priđe (toga dana) s ponosom melecima i kaže: "Šta žele ovi (pa da im ispunim)!"
عربي Engleski Urdu
Aiša je rekla: “Tražila sam dozvolu od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, za džihad, pa je rekao: ‘Vaš džihad je hadž.’”
عربي Engleski Urdu
"Allahu moj, smiluj se onima koji su obrijali kosu." Rekoše: "I onima koji su skratili, o Allahov Poslaniče!" On reče: "Allahu moj, smiluj se onima koji su obrijali kosu!" Oni ponovo rekoše: "I onima koji su skratili, o Allahov Poslaniče!" On reče: "Allahu moj, smiluj se onima koji su obrijali kosu!" Oni treći put rekoše: "I onima koji su skratili, o Allahov Poslaniče!" On tada reče: "l onima koji su skratili."
عربي Engleski Urdu