زیر شاخه ها

فهرست احادیث

كسی که حج نماید، و از مقاربت جنسی و مقدمات آن (در هنگام ادای مناسک حج) پرهیز نماید، و مرتكب گناهی نشود، همانند روزی که از مادرش متولد شده است، (بدون گناه، به منزلش) بر می گردد.
عربي انگلیسی اردو
ثواب يک عمره در رمضان برابر با يک حج - يا برابر با حجی است که همراه من ادا شود.
عربي انگلیسی اردو
برترين جهاد، حج مقبول است.
عربي انگلیسی اردو
الله متعال در هيچ روزی به اندازه ی روز عرفه، بندگان را از آتش جهنم آزاد نمی کند.
عربي انگلیسی اردو
سخن عایشه رضی الله عنها: از رسول الله صلی الله علیه وسلم برای شرکت در جهاد اجازه گرفتم که فرمود: «جهاد شما حج است».
عربي انگلیسی اردو
«یا الله، به كسانی كه (در حج) موهای سرشان را می تراشند، رحم فرما». پرسيدند: ای رسول خدا، كسانی كه (موهای شان را) كوتاه می كنند، چه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمود: «پروردگارا، به كسانی كه سرشان را می تراشند، رحم بفرما». دوباره پرسيدند: ای رسول خدا، كسانی كه (موهای شان را) كوتاه می كنند، چه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمود: «بر كوتاه كنندگان نيز رحم بفرما».
عربي انگلیسی اردو