Các danh mục lẻ

Danh mục Hadith

{Ai hành hương Hajj vì Allah mà không vi phạm tình dục và không làm điều tội lỗi thì người đó sẽ trở lại giống như ngày được mẹ mình sinh ra đời.}
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
{Nếu vậy, khi nào Ramadan đến cô hãy đi 'Umrah, quả thật đi 'Umrah trong tháng đó tương đương với đi Hajj.}
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
Hỡi Thiên Sứ của Allah, chúng ta coi Jihad là hành động tốt nhất, vậy chúng ta nên đi Jihad đúng không? Người ﷺ nói: {Không, nhưng cuộc Jihad tốt nhất là cuộc hành hương Hajj được chấp nhận.}
عربي tiếng Anh tiếng Urdu