Các danh mục lẻ

Danh mục Hadith

Cuộc hành hương Umrah trong Ramadan bằng với cuộc hành hương Hajj - hoặc cuộc hành hương Hajj cùng với Ta.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Các nàng có việc làm tốt hơn cả việc đi Jihad, đó là cuộc hành hương Hajj được chấp nhận.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp