ഉപവിഭാഗങ്ങൾ

ഹദീസുകളുടെ പട്ടിക

ആരെങ്കിലും അശ്ലീലമോ ധിക്കാരമോ പ്രവർത്തിക്കാതെ ഹജ്ജ് ചെയ്താൽ മാതാവ് അവനെ പ്രസവിച്ച ദിവസത്തേതു പോലെയാണ് അവൻ മടങ്ങിവരിക.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
റമദാനിലെ ഉംറ, ഹജ്ജിന് -അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഹജ്ജിന്- സമമാകുന്നു.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠകരമായ ജിഹാദ് നിങ്ങൾ സ്ത്രീകൾക്കുണ്ട്. പുണ്യകരമായ ഹജ്ജ്!
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്