Aina ndogo

Orodha ya Hadithi

Mwenye kuhiji na akawa hakusema maneno machafu wala kutenda matendo machafu, anarudi kama alivyo zaliwa na mama yake (akiwa hana dhambi).
عربي Lugha ya kiingereza Lugha ya kifaransa
Ibada ya Umra ndani ya ramadhani inalingana na Hija -au Hija pamoja nami.
عربي Lugha ya kiingereza Lugha ya kifaransa
Kwenu nyinyi jihadi bora: ni hija njema
عربي Lugha ya kiingereza Lugha ya kifaransa