Danh mục Hadith

Islam được xây dựng trên năm nền tảng
عربي tiếng Anh tiếng Tây Ban Nha
Cuộc hành hương Umrah trong Ramadan bằng với cuộc hành hương Hajj - hoặc cuộc hành hương Hajj cùng với Ta.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Các nàng có việc làm tốt hơn cả việc đi Jihad, đó là cuộc hành hương Hajj được chấp nhận.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Ai có ý định muốn giết Qurban thì khi lưỡi liềm của tháng Zul Hijjah xuất hiện thì chớ hớt tóc, nhổ lông cũng như cắt móng tay.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Khi Thiên Sứ của Allah- cầu xin Allah ban bình an và phúc lành cho Người- cùng với những bạn đạo của Người đã đến Makkah, thì những kẻ đa thần thông báo rằng: Sẽ đến với các ngươi một nhóm người trở nên suy yếu bởi sức nóng của thành phố Yathrib (Madinah). Do đó Thiên Sứ đã ra lệnh cho họ phải đi bộ nhanh xung quanh Ka'bah trong ba vòng đầu tiên, cũng như đi bộ chậm giữa góc Đá đen và góc Ya'maani
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Qủa thật 'Umar đến gần Đá Đen, rồi hôn nó và nói:Tôi biết chắc rằng ngươi chỉ là một hòn đá, không có hại và cũng không có lợi. Nếu tôi không thấy Thiên Sứ của Allah hôn ngươi thì tôi sẽ không hôn ngươi
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Thiên Sứ Muhammad đi xung quanh Ka'bah trên một con lạc đà trong cuộc hành hương cuối cùng, rồi Người chạm vào góc Đá Đen bằng cây gậy cong đầu
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Tôi chưa bao giờ thấy Thiên Sứ - cầu xin Allah ban bình an và phúc lành cho Người- chạm tay lên bất cứ thứ gì của Ka'bah ngoại trừ góc đá đen và góc Yemen
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Hỡi mọi người, hãy bình tĩnh, bởi quả thật không có sự phục tùng nào nằm trong sự vội vã
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Tôi đã đeo vòng cổ cho con vật Hadi (mang giết tế trong những ngày Hajj) của Thiên Sứ rồi nó được gởi đi đến Masjid Al-Haram, Người ở lại Madinah mà không kiêng cử bất cứ điều gì, Người sinh hoạt bình thường.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Tôi được dắt đi hành hương Hajj cùng với cuộc hành hương Hajj Wid'a với Thiên Sứ của Allah, lúc đó tôi mới bảy tuổi.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Quả thật, Thiên Sứ hành hương chỉ với con lạc đà duy nhất.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Các khu 'Ukazh, Mujinnah và Zul Majaz là những khu chợ của thời tiền Islam, mọi người sợ bị mắc tội nếu vào đó mua bán trong mùa hành hương Hajj, thì câu Kinh được thiên khải: {Các ngươi không bị bắt tội qua việc tìm kiếm thiên lộc của Allah.}
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Qủa thật Thiên Sứ của Allah - cầu xin Allah ban bình an và phúc lành cho Người - đi vào Makkah từ Kadaa, từ đường đèo trên núi ở Al-Bat-haa, rồi thoát ra từ đèo dưới
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Allah đã mặc khải xuống Câu kinh Al-mut'ah(tức là nói về việc làm Umroh nhập chung với Hajj at-Tamattu'hoặc Al-Qiron)chính vì lẽ đó Thiên sứ Muhammad đã ra lệnh cho chúng tôi thực hiện về việc làm đó,và sau đó không có Câu kinh nào được Allah mặc khải xuống để hủy bỏ Câu kinh nói về việc làm Umroh nhập chung với Hajj at-Tamattu'hoặc Al-Qiron,vàThiên Sứ Muhammad cũng không ngăn cấm về việc làm đó cho đến khi Ngài qua đời
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Tôi đã hỏi con trai của Abbas về Hajj-at-Tamattu'? vì vậy ông ta đã ra lệnh tôi thực hiện nó,và tôi đã hỏi ông ta về Hadi (vật hiến tế)? Ông ta trả lời:Ngươi phải hiến tế một con lạc đà hoặc một con bò hoặc một con cừu,hoặc ngươi có thể tham gia cùng với người khác trong vật hiến tế.Tôi nói:''Có vẻ như một số người không thích nó (Hajj- at-Tamattu)''
عربي tiếng Anh tiếng Pháp