Các danh mục lẻ

Danh mục Hadith

Ai có ý định muốn giết Qurban thì khi lưỡi liềm của tháng Zul Hijjah xuất hiện thì chớ hớt tóc, nhổ lông cũng như cắt móng tay.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp