Các danh mục lẻ

Danh mục Hadith

Tôi đã đeo vòng cổ cho con vật Hadi (mang giết tế trong những ngày Hajj) của Thiên Sứ rồi nó được gởi đi đến Masjid Al-Haram, Người ở lại Madinah mà không kiêng cử bất cứ điều gì, Người sinh hoạt bình thường.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp