Lista hadisa

"Ne vrijeđajte mrtve, oni su zaista našli ono što su pripremili."
عربي Engleski Francuski
"Zar ne znaš da islam poništava ono što je bilo prije njega, i da hidžra poništava ono što je bilo prije nje, i da hadž poništava ono što je bilo prije njega?"
عربي Engleski Francuski
da se Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, odriče narikače, i one koja se obrije ili potrga svoju odjeću iz očaja pogođena Božijom odredbom.
عربي Engleski Francuski
Ebu Hurejra, radijallahu anhu, veli da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Ko klanja dženaza-namaz ima nagradu kao jedan kirat, a ko klanja i sačeka dok se umrli ukopa ima nagradu dva kirata." Bi rečeno: "A koliko je to dva kirata?" On reče: "Koliko dva ogramna brda." A u drugoj predaji koju je zabilježio Muslim stoji: "Manji je veličine kao brdo Uhud."
عربي Engleski Francuski
"O prvom ste se izrazili lijepo, i njemu će biti džennet, a o drugom ste se izrazili ružno, i njemu će biti džehennem. Vi ste Allahovi svjedoci na Zemlji."
عربي Engleski Francuski
"Doista se ovaj umet ispituje u kaburu! da se ne bojim za vas da ćete prestat zakopavati svoje mrtve, tražio bih od Allaha da vam omogući da čujete kabursko kažnjavanje koje ja čujem."
عربي Engleski Francuski
Kada mu je preselila ćerka Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je ušao kod nas i rekao: "Gasulite je sa vodom i lotosovim lišćem tri ili pet puta, a ako vidite da je potrebno i više od toga, i pri zadnjem pranju pomiješajte i miris. Kada završite, pozovite me."
عربي Engleski Francuski
“Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio nam je sedmero, a zabranio sedmero.”
عربي Engleski Francuski
"Požurite sa dženazom, jer ako osoba bude dobra, onda je to dobro koje joj dajete, a ako ne bude, onda, makar se rješavate zla sa svoga vrata."
عربي Engleski Francuski
"Nama ženama je zabranjeno praćenje dženaza, ali ta zabrana nije stroga."
عربي Engleski Francuski
Allahu pripada ono što uzme i ono što je dao. Kod Njega je rok svakom precizno određen, pa neka se strpi i nada nagradi.
عربي Engleski Francuski
"Pravi sabur je onaj pri prvom udarcu."
عربي Engleski Francuski
"Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, klanjao je dženazu Nedžašiji, a ja sam bio u drugom ili trećem saffu."
عربي Engleski Francuski
"Gospodaru naš, oprosti i našim živima i našim mrtvima, i mladima i starima, i muškarcima i ženama, i prisutnima i odsutnima! Gospodaru naš, koga poživiš od nas, poživi ga u islamu, a koga usmrtiš, usmrti ga u imanu! Gospodaru naš, nemoj nam uskratiti Svoju nagradu, niti nas staviti na kušnju poslije njega."
عربي Engleski Francuski
“Allahu, taj, sin toga i toga, je u Tvom okrilju i Tvojoj blizini, pa ga sačuvaj kaburskog iskušenja i patnje u Vatri. Ti ispunjavaš Svoja obećanja i Tebi hvala pripada. Allahu, oprosti mu i smiluj mu se jer Ti si Onaj Koji prašta i Koji je milostiv.”
عربي Engleski Francuski
"Oko suzi i srce žali, ali nećemo izgovoriti ništa osim onog čime je zadovoljan naš Gospodar. Uistinu, smo mi zbog rastanka s tobom, o Ibrahime, ožalošćeni!"
عربي Engleski Francuski
"Klanjao sam za Vjerovjesnikom, sallallahu 'alejhi ve sellem, dženazu ženi koja je umrla nakon porođaja pa je stao naspram sredine njenog tjela."
عربي Engleski Francuski
da su Allahovom Poslaniku, sallallahu 'alejhi ve sellem, kefini (ćefini) bili bijeli jemenski (napravljeni u Jemenu) ogrtači, bez košulje i turbana.
عربي Engleski Francuski
"Kada je Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, u danu u kojem je preselio Nedžaši, obaviješten o njegovoj smrti, izašao je sa ashabima na musallu poredao ih u safove i klanjao dženazu."
عربي Engleski Francuski
Ko bude kupao umrlu osobu pa prikrije ono što vidi, Allah će mu oprostiti četrdeset puta.
عربي Engleski Francuski
"Ko priželjkuje susret sa Allahom, i On priželjkuje susret sa njim, a ko prezire susret sa Allahom, i Allah prezire susret sa njim."
عربي Engleski Francuski
Od 'Ukbe b. Amira, radijallahu 'anhu, se prenosi da je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, otišao na mjesto šehida Uhuda nakon osam godina, i dovio kao da se oprašta sa živima i mrtvima, zatim se popeo na minber i rekao: "Ja sam vaš predvodnik i svjedočim za vas, naše mjesto susreta će biti Havd i ja ga sada vidim sa ovog mjesta. Ne bojim se za vas širka (vraćanja u idolopoklonstvo), ali se bojim natjecanja u dunjalučkim dobrima." Rekao je 'Ukbe b. Amir: "Ovo je bio posljedni put da sam vidio Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem." (Hadis je muttefekun alejhi) U drugoj predaji ovog hadisa stoji: "Ali se bojim da ćete se natjecati u dunjalučkim dobrima i boriti međusobno, pa ćete zbog toga biti upropašteni kao što su upropašteni i oni prije vas." Rekao je Ukbe: "Posljednji put sam vidio Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, na ovom minberu." U drugoj predaji stoji da je Allahov Poslanik, sallalahu alejhi ve sellem, rekao: "Ja sam vaš predvodnik i vaš svjedok, i ja, tako mi Allaha, sad vidim svoj Havd. Meni su uistinu dati ključevi zemaljskih rizica, i ja se ne bojim za vas da ćete se poslije mene vratiti idolopklonstvu, nego se bojim da ćete se natjecati za te riznice." Na početku hadisa je spomenuto da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, klanjao šehidima Uhuda, ali time se misli da je dovio za njih.
عربي Engleski Francuski
"Kome god muslimanu posvjedoče četverica da je dobar, Allah će ga uvesti u džennet."
عربي Engleski Francuski
Abdullah ibn Ebi Evfa, radijallahu 'anhu, na dženazi svoje kćeri donio je četiri tekbira, pa je ostao poslije četvrtog koliko između dva ranija tekbira, istigfar čineći i dovu učeći za svoju kćer, a onda reče: "Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, ovako je činio."
عربي Engleski Francuski
"Nema mejita kojem nakon smrti na kabur dođe narikača i kaže: 'O planino naša, o potporo i utočište naše i slično tome', a da se dvojica meleka ne zaduže da ga snažno skupljenih pesnica u prsa udaraju, a zatim kažu: 'Jesi li im to značio!'"
عربي Engleski Francuski
"Od stvari na koje smo dale prisegu Allahovom Poslaniku, sallallahu 'alejhi ve sellem, kad je u pitanju da mu nećemo biti nepokorne u dobrom, bile su: da nećemo griješiti, da se (prilikom nesreće) nećemo udarati po licu, da nećemo kukati, da sebi nećemo cijepati odjeću, niti čupati kosu.“
عربي Engleski Francuski
Reci: "Es-selamu 'ala ehlid-dijari minel-mu'minine vel-muslimine, ve jerhamullahul-mustakdimine minna vel-muste'hirine, ve inna inša Allahu bikum lelahikun - Neka je mir i spas na vjernike muslimane koji su u ovom mezarju! Neka se Allah smiluje onima koji su prije kao i onima koji će poslije u njega doći. I mi ćemo vam se kad Allah htjedne pridružiti!"
عربي Engleski Francuski
Ebu Talha imao je dijete koje je bilo bolesno. Otišao je na put i dijete je umrlo.
عربي Engleski Francuski
Prenosi se od Abdullaha b. Džafera da je kazao: „Nakon Džaferove smrti, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, njegovoj porodici nije išao tri dana. Zatim im je otišao i rekao: 'Od danas više nemojte plakati za mojim bratom', a onda je rekao: 'Dovedite mi sinove moga brata.' Doveli su nas, a bili smo poput malih ptića. Onda je rekao: 'Zovnite mi bricu! Pošto je došao, on mu naredi te nam obrija glave.'“ (Ebu Davud, sa ispravnim lancem prenosilaca koji odgovara kriterijima Buharija i Muslima)
عربي Engleski Francuski
Prenosi se od Numana b. Bešira, radijallahu anhuma, da je rekao: „Jednom prilikom je Abdullah b. Revaha pao u nesvijest, pa je njegova sestra počela plakati i govoriti: 'O oslonče moj, o ovaj, o onaj', nabrajajući njegove vrline, pa je on, kad se osvijestio, rekao: „Nisi ništa rekla, a da meni nije rečeno: 'Jesi li ti doista takav!?'“
عربي Engleski Francuski
"Allah je prokleo jevreje i kršćane, grobove svojih vjerovjesnika uzeli su za bogomolje."
عربي Engleski Francuski