Lista hadisa

Nemojte vrijeđati umrle, oni su se, zaista, susreli sa djelima koja su radili
عربي Engleski Urdu
"Zar ne znaš da islam poništava ono što je bilo prije njega, i da hidžra poništava ono što je bilo prije nje, i da hadž poništava ono što je bilo prije njega?"
عربي Engleski Urdu
da se Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, odriče narikače, i one koja se obrije ili potrga svoju odjeću iz očaja pogođena Božijom odredbom.
عربي Engleski Urdu
Ebu Hurejra, radijallahu anhu, veli da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Ko klanja dženaza-namaz ima nagradu kao jedan kirat, a ko klanja i sačeka dok se umrli ukopa ima nagradu dva kirata." Bi rečeno: "A koliko je to dva kirata?" On reče: "Koliko dva ogramna brda." A u drugoj predaji koju je zabilježio Muslim stoji: "Manji je veličine kao brdo Uhud."
عربي Engleski Urdu
"O prvom ste se izrazili lijepo, i njemu će biti džennet, a o drugom ste se izrazili ružno, i njemu će biti džehennem. Vi ste Allahovi svjedoci na Zemlji."
عربي Engleski Urdu
"Doista se ovaj umet ispituje u kaburu! da se ne bojim za vas da ćete prestat zakopavati svoje mrtve, tražio bih od Allaha da vam omogući da čujete kabursko kažnjavanje koje ja čujem."
عربي Engleski Urdu
Kada Allah odredi da Njegov rob umre u nekoj zemlji, On dadne da on u toj zemlji ima neku potrebu
عربي Engleski Urdu
Kada mu je preselila ćerka Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je ušao kod nas i rekao: "Gasulite je sa vodom i lotosovim lišćem tri ili pet puta, a ako vidite da je potrebno i više od toga, i pri zadnjem pranju pomiješajte i miris. Kada završite, pozovite me."
عربي Engleski Urdu
“Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio nam je sedmero, a zabranio sedmero.”
عربي Engleski Urdu
"Požurite sa dženazom, jer ako osoba bude dobra, onda je to dobro koje joj dajete, a ako ne bude, onda, makar se rješavate zla sa svoga vrata."
عربي Engleski Urdu
"Nama ženama je zabranjeno praćenje dženaza, ali ta zabrana nije stroga."
عربي Engleski Urdu
Allahu pripada ono što uzme i ono što je dao. Kod Njega je rok svakom precizno određen, pa neka se strpi i nada nagradi.
عربي Engleski Urdu
"Pravi sabur je onaj pri prvom udarcu."
عربي Engleski Urdu
"Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, klanjao je dženazu Nedžašiji, a ja sam bio u drugom ili trećem saffu."
عربي Engleski Urdu
"Gospodaru naš, oprosti i našim živima i našim mrtvima, i mladima i starima, i muškarcima i ženama, i prisutnima i odsutnima! Gospodaru naš, koga poživiš od nas, poživi ga u islamu, a koga usmrtiš, usmrti ga u imanu! Gospodaru naš, nemoj nam uskratiti Svoju nagradu, niti nas staviti na kušnju poslije njega."
عربي Engleski Urdu
“Allahu, taj, sin toga i toga, je u Tvom okrilju i Tvojoj blizini, pa ga sačuvaj kaburskog iskušenja i patnje u Vatri. Ti ispunjavaš Svoja obećanja i Tebi hvala pripada. Allahu, oprosti mu i smiluj mu se jer Ti si Onaj Koji prašta i Koji je milostiv.”
عربي Engleski Urdu
"Oko suzi i srce žali, ali nećemo izgovoriti ništa osim onog čime je zadovoljan naš Gospodar. Uistinu, smo mi zbog rastanka s tobom, o Ibrahime, ožalošćeni!"
عربي Engleski Urdu
"Klanjao sam za Vjerovjesnikom, sallallahu 'alejhi ve sellem, dženazu ženi koja je umrla nakon porođaja pa je stao naspram sredine njenog tjela."
عربي Engleski Urdu
da su Allahovom Poslaniku, sallallahu 'alejhi ve sellem, kefini (ćefini) bili bijeli jemenski (napravljeni u Jemenu) ogrtači, bez košulje i turbana.
عربي Engleski Urdu
"Kada je Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, u danu u kojem je preselio Nedžaši, obaviješten o njegovoj smrti, izašao je sa ashabima na musallu poredao ih u safove i klanjao dženazu."
عربي Engleski Urdu
Ko bude kupao umrlu osobu pa prikrije ono što vidi, Allah će mu oprostiti četrdeset puta.
عربي Engleski Urdu
"Ko priželjkuje susret sa Allahom, i On priželjkuje susret sa njim, a ko prezire susret sa Allahom, i Allah prezire susret sa njim."
عربي Engleski Urdu
Od 'Ukbe b. Amira, radijallahu 'anhu, se prenosi da je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, otišao na mjesto šehida Uhuda nakon osam godina, i dovio kao da se oprašta sa živima i mrtvima, zatim se popeo na minber i rekao: "Ja sam vaš predvodnik i svjedočim za vas, naše mjesto susreta će biti Havd i ja ga sada vidim sa ovog mjesta. Ne bojim se za vas širka (vraćanja u idolopoklonstvo), ali se bojim natjecanja u dunjalučkim dobrima." Rekao je 'Ukbe b. Amir: "Ovo je bio posljedni put da sam vidio Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem." (Hadis je muttefekun alejhi) U drugoj predaji ovog hadisa stoji: "Ali se bojim da ćete se natjecati u dunjalučkim dobrima i boriti međusobno, pa ćete zbog toga biti upropašteni kao što su upropašteni i oni prije vas." Rekao je Ukbe: "Posljednji put sam vidio Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, na ovom minberu." U drugoj predaji stoji da je Allahov Poslanik, sallalahu alejhi ve sellem, rekao: "Ja sam vaš predvodnik i vaš svjedok, i ja, tako mi Allaha, sad vidim svoj Havd. Meni su uistinu dati ključevi zemaljskih rizica, i ja se ne bojim za vas da ćete se poslije mene vratiti idolopklonstvu, nego se bojim da ćete se natjecati za te riznice." Na početku hadisa je spomenuto da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, klanjao šehidima Uhuda, ali time se misli da je dovio za njih.
عربي Engleski Urdu
"Kome god muslimanu posvjedoče četverica da je dobar, Allah će ga uvesti u džennet."
عربي Engleski Urdu
Abdullah ibn Ebi Evfa, radijallahu 'anhu, na dženazi svoje kćeri donio je četiri tekbira, pa je ostao poslije četvrtog koliko između dva ranija tekbira, istigfar čineći i dovu učeći za svoju kćer, a onda reče: "Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, ovako je činio."
عربي Engleski Urdu
"Nema mejita kojem nakon smrti na kabur dođe narikača i kaže: 'O planino naša, o potporo i utočište naše i slično tome', a da se dvojica meleka ne zaduže da ga snažno skupljenih pesnica u prsa udaraju, a zatim kažu: 'Jesi li im to značio!'"
عربي Engleski Urdu
"Od stvari na koje smo dale prisegu Allahovom Poslaniku, sallallahu 'alejhi ve sellem, kad je u pitanju da mu nećemo biti nepokorne u dobrom, bile su: da nećemo griješiti, da se (prilikom nesreće) nećemo udarati po licu, da nećemo kukati, da sebi nećemo cijepati odjeću, niti čupati kosu.“
عربي Engleski Urdu
Reci: "Es-selamu 'ala ehlid-dijari minel-mu'minine vel-muslimine, ve jerhamullahul-mustakdimine minna vel-muste'hirine, ve inna inša Allahu bikum lelahikun - Neka je mir i spas na vjernike muslimane koji su u ovom mezarju! Neka se Allah smiluje onima koji su prije kao i onima koji će poslije u njega doći. I mi ćemo vam se kad Allah htjedne pridružiti!"
عربي Engleski Urdu
Ebu Talha imao je dijete koje je bilo bolesno. Otišao je na put i dijete je umrlo.
عربي Engleski Urdu
Prenosi se od Abdullaha b. Džafera da je kazao: „Nakon Džaferove smrti, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, njegovoj porodici nije išao tri dana. Zatim im je otišao i rekao: 'Od danas više nemojte plakati za mojim bratom', a onda je rekao: 'Dovedite mi sinove moga brata.' Doveli su nas, a bili smo poput malih ptića. Onda je rekao: 'Zovnite mi bricu! Pošto je došao, on mu naredi te nam obrija glave.'“ (Ebu Davud, sa ispravnim lancem prenosilaca koji odgovara kriterijima Buharija i Muslima)
عربي Engleski Urdu
Prenosi se od Numana b. Bešira, radijallahu anhuma, da je rekao: „Jednom prilikom je Abdullah b. Revaha pao u nesvijest, pa je njegova sestra počela plakati i govoriti: 'O oslonče moj, o ovaj, o onaj', nabrajajući njegove vrline, pa je on, kad se osvijestio, rekao: „Nisi ništa rekla, a da meni nije rečeno: 'Jesi li ti doista takav!?'“
عربي Engleski Urdu
"Allah je prokleo jevreje i kršćane, grobove svojih vjerovjesnika uzeli su za bogomolje."
عربي Engleski Urdu