Danh mục Hadith

Cấm chửi mắng những người đã quá cố, bởi quả thật họ đã đến với những thứ họ gởi đi trước.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Vào lúc con gái của Thiên Sứ ﷺ qua đời thì Người bảo chúng tôi: {Các cô hãy dùng nước và lá táo để tắm cho nó ba lần, hoặc năm lần, hoặc nhiều hơn nếu cần thiết, nhưng ở lần tắm nước cuối cùng thì hãy pha một chút long não vào nước. Khi nào các cô tắm xong thì báo cho Ta biết.}
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Quả thật, những gì Allah lấy đi cũng như những gì Ngài ban phát đều là của Ngài, tất cả mọi thứ ở nơi Ngài đều vì một kỳ hạn đã định. Bởi thế, hãy kiên nhẫn chịu đựng và hãy hy vọng sự ban thưởng.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Lạy Allah, quả thật người này con của người này ở trong sự bảo hộ và che chở của Ngài và y cầu xin sự tha thứ của Ngài, xin Ngài hãy cứu rỗi y khỏi Fitnah nơi cõi mộ, Ngài là Đấng ban phát và biết tri ân; lạy Allah, xin Ngài hãy tha thứ cho y và thương xót y bởi quả thật Ngài là Đấng Hằng Tha Thư, Đấng Rất Mực Nhân Từ.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Quả thật, đôi mắt biết khóc, trái tim biết buồn, và Ta chỉ nói điều mà Thượng Đế của Ta hài lòng, và quả thật cha đau buồn vì phải chia biệt con hỡi Ibrahim.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Ai tắm thi thể người chết rồi không tiết lộ (điều xấu hổ) của người chết đó thì Allah sẽ tha thứ cho y bốn mươi lần.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Ai thích gặp Allah thì Allah thích gặp y còn ai ghét gặp Allah thì Allah ghét gặp y
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Con trai của Abu Talhah bị bệnh, khi Abu Talhah đi ra ngoài thì đứa bé qua đời.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Hathid từ ông Al-Nu'man bin Bashir( cầu xin Allah hài lòng về hai cha con ông) có tường thuật lại rằng:Khi ông Abdullah bin Rowaahah( cầu xin Allah hài lòng về ông) bị mắc bệnh và bị ngất đi vì hậu quả nghiêm trọng của căn bệnh và khi cô ấy nhìn thấy anh trai mình ở trong trường hợp đó,cô ấy nghĩ rằng có thể anh trai mình đã chết,chính vì vậy em gái của ông ta bắt đầu khóc và la hét lên, và cô ấy nói:Chao ôi!,ông ấy là một người đàn ông vĩ đại,chao ôi ! cho như vậy và như vậy( có nghĩa là cô ấy kể ra những việc làm và phẩm chất tốt đẹp của anh trai mình trong lúc cô ta khóc).Khi ông ấy tỉnh dậy từ cơn hôn mê, ông ấy nói với em gái mình về những điều đã xảy ra với ông ta:Mỗi lần Em nói gì đó về Tôi,tôi đã được các Thiên thần hỏi,Ngươi có thực sự như vậy không?( có nghĩa là các Thiên thần sẽ không chấp nhận và không hoan nghênh về tất cả những gì mà cô ấy nói liên quan đến anh trai mình cho dù anh trai của cô ấy như cô ấy đã nói) Được kể bởi Al-Bukhori
عربي tiếng Anh tiếng Pháp