+ -

عن معن بن يزيد بن الأخنس رضي الله عنهم قال: كان أبي يزيدُ أَخْرجَ دَنَانِيرَ يتصدقُ بها، فوضعها عند رجلٍ في المسجدِ، فجِئْتُ فأخذتُها فأَتَيْتُهُ بها، فقال: واللهِ، ما إيَّاكَ أردتُ، فخَاصَمْتُهُ إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقال: «لكَ ما نويتَ يا يزيدُ، ولك ما أخذتَ يا معنُ».
[صحيح] - [رواه البخاري]
المزيــد ...

Od Ma'na b. Jezida b. El-Ahnesa, radijallahu anhum, se prenosi da je rekao: "Moj otac Jezid je izdvojio dinare (zlatnike) koje je želio podijeliti kao sadaku, pa ih je ostavio kod jednog čovjeka u mesdžidu, pa sam otišao i uzeo ih od tog čovjeka i došao kod svog oca. Rekao mi je: "Tako mi Allaha nisam ih tebi namijenio.", pa sam se požalio na njega Allahovom poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, a on je rekao: "Tebi, o Jezide, pripada ono što si naumio, a tebi Ma'ne ono što si uzeo.""
Vjerodostojan - Hadis bilježi imam Buhari

Objašnjenje

Jezid b. El-Ahnes je izdvojio nekoliko zlatnika kao sadaku i ostavio ih kod jednog čovjeka u mesdžidu da ih podijeli siromasima, pa je došao njegov sin Ma'n i uzeo zlatnike. Njegov otac mu je na to rekao da nije hto da ih da njemu. Otišli su kod Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da im presudi, pa je Poslanik, sallallahi alejhi ve sellem, rekao: Tebi Jezide pripada šta si naumio, jer si dao zlatnike da se podijeli sadaka pa te stoga sljeduje nagrada za tvoju namjeru, a tebi Ma'ne pripada ono što si uzeo. Jer je njegov sin Ma'n bio siromašan i imao je pravo da uzme sadaku, pa je to što je uzeo od zlatnika uzeo na ispravan način.

Prijevod: Engleski Urdu Španski Indonežanski Ujgurski Bengalski Francuski Turski Ruski Indijanski Kineski Tagalog Kurdski Hausa
Prikaz prijevoda