+ -

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنَّ اللهَ جَعَل الحقَّ على لِسان عمر وقَلْبه». وقال ابن عمر: ما نَزَل بالناس أمرٌ قطُّ فقالوا فيه، وقال فيه عمر، إلا نَزَل فيه القرآن على نَحْوِ ما قال عمر.
[صحيح] - [رواه الترمذي وأحمد]
المزيــد ...

Ibn Omer, radijallahu anhuma, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "c2">“Allah je dao da istina bude na Omerovom jeziku i srcu.” Ibn Omer je govorio: "c2">“Kad god su se pojavila neka novonastala pitanja i ljudi u vezi s njima predlagali, a u vezi s njima predlagao i Omer, Allah bi putem Objave potvrdio Omerov stav.”
Vjerodostojan - Hadis bilježi Tirmizi

Objašnjenje

U ovom hadisu, Ibn Omer, radijallahu anhuma, spominje da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao da je Uzvišeni Allah govorio istinu i ispoljavao je preko Omerovog jezika i srca. Ibn Omer je govorio: “Kada bi se ljudima nešto desilo u vrijeme Objave, ashabi su iskazivali svoj stav o tom pitanju, a i Omer bi to činio, pa bi Objava dolazila potvrđujući Omerov stav.

Prijevod: Engleski Francuski Ruski Indijanski Kineski Perzijski Hausa
Prikaz prijevoda