+ -

عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حَرَّةٍ بالمدينة، فاستقبلنا أُحُدٌ، فقال: «يا أبا ذر» قلت: لبيك يا رسول الله. فقال: «ما يَسُرُّنِي أن عندي مثل أُحُدٍ هذا ذهبًا تمضي علي ثلاثة أيام وعندي منه دينارٌ، إلا شيء أرصده لِدَيْنٍ، إلا أن أقولَ به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا» عن يمينه وعن شماله ومن خلفه، ثم سار، فقال: «إن الأكثرين هم الأَقَلُّونَ يوم القيامة إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا» عن يمينه وعن شماله ومن خَلفه «وقليل ماهم». ثم قال لي: «مكانك لا تَبْرح حتى آتيك» ثم انطلق في سوادِ الليل حتى تَوارى، فسمعت صوتًا، قد ارتفع، فَتَخَوَّفْتُ أن يكون أحدٌ عَرض للنبي صلى الله عليه وسلم فأردت أن آتيه فذكرت قوله: «لا تَبْرَحْ حتى آتيك» فلم أبْرَحْ حتى أتاني، فقلت: لقد سمعت صوتًا تَخَوَّفْتُ منه، فذكرت له، فقال: «وهل سمعته؟» قلت: نعم، قال: «ذاك جبريل أتاني فقال: من مات من أُمتك لا يُشرك بالله شيئًا دخل الجنة»، قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن زنى وإن سرق».
[صحيح] - [متفق عليه]
المزيــد ...

Od Ebu Zerra, radijallahu 'anhu, se prenosi da je rekao: "Išao sam sa Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, po medinskom kamenjaru, pa smo ispred sebe ugledali Uhud, zatim je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "O Ebu Zerre!" "Odazivam ti se Allahov Poslaniče!", rekao sam, a on je rekao: "Kada bih imao zlata koliko je ovo brdo Uhud, ne bi mi pričinjavalo radost da nakon tri dana kod mene od toga ostane koliko dinar, osim onoga što bih ostavio za vraćanje duga, nego bi ga podijelio među Allahovim robovima i lijevo i desno i iza sebe." Zatim je nastavio hodati, pa je rekao: "Zaista su bogati siromašni na Sudnjem danu, osim onih koji svoj imetak dijele i lijevo i desno i iza sebe, a malo je takvih". Zatim mi je rekao: "Sačekaj na tom mjestu i ne odlazi dok se ne vratim." Potom je krenuo prema noćnoj tmini sve dok se nije izgubio iz vida. Tada sam čuo povišen glas. Prepao sam se da nako nije napao Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i htio sam da odem do njega, ali sam se sjetio njegovih riječi: "Sačekaj na tom mjestu i ne odlazi dok se ne vratim.", pa sam sačekao dok se nije vratio. Zatim sam mu rekao: zaista sam čuo glas od koga sam se uplašio, a on je rekao: "Da li si ga zaista čuo?" Da, odgovorio sam. A on je rekao: "To je Džibril, došao je da mi kaže: "Ko od tvoga ummeta umre, ne pridružujući Allahu druga, ući će u Džennet.", pa sam upitao: Čak i ako krade i zinaluk čini? "I ako krade i zinaluk čini.", odgovorio je.
Vjerodostojan - Muttefekun alejh

Objašnjenje

Značenje hadisa: Obavještava nas Ebu Zerr, radijallahu 'anhu, da je išao sa Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, po medinskom kamenjaru, to je mjesto gdje se nalaze crne vulkanske stijene u blizini Medine, pa su pred sobom ugledali poznato brdo Uhud. Tada je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Kada bih imao zlata koliko je ovo brdo Uhud, ne bi mi pričinjavalo radost da nakon tri dana kod mene od toga ostane koliko dinar, osim onoga što bih ostavio za vraćanje duga.", odnosno sve bih podijelio na Allahovom putu, i ne bih ništa ostavio osim onoga što mi je potrebno da izmirim tuđa prava i vratim dugove, i ne bih bio sretan da nakon tri dana išta više od toga ostane kod mene. Ovo jasno ukazuje da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, od najskromnijih ljudi na dunjaluku, jer on ne želi da sakuplja i gomila imetak, osim onog što mu je potrebno da vrati dug. A on je, sallallahu alejhi ve sellem, preselio na Ahiret, dok je njegov oklop ostao u zalogu kod židova, zbog ječma koji je pozajmio za svoju porodicu. A da je dunjaluk imalo vrijedan Allahu Uzvišenom, ne bi ga uskratio Svome Vjerovijesniku, sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, dunjaluk je proklet, i prokleto je ono što je na njemu, osim spominjanja Allaha, onog što je Allahu drago, učenjaka, onih koji traže znanje i onoga što služi u pokornosti Allahu Silnom i Plemenitom. Zatim je rekao: "Zaista su bogati siromašni na Sudnjem danu." Znači da oni sa puno imetka imaju malo dobrih dijela na Sudnjem danu, zato što se većina bogatih na dunjaluku osjeća neovisnim i oholim, te se zbog opsjednutosti i zauzetosti dunjalukom okreću od poslušnosti Allahu Uzvišenom, pa su zbog toga bogati na dunjaluku a siromašni na Ahiretu. Zatim je rekao: "Osim onih koji svoj imetak dijele i lijevo i desno i iza sebe, a malo je takvih.", odnosno osim onih koji ispravno upravljaju svojim imetkom trošeći ga na Allahovom putu, a takvih je malo." Zatim je rekao: "Da će onaj ko umre ne pridružujući Allahu druga ući u Džennet, pa čak ako bude krao i zinaluk činio.", što ne znači da su krađa i blud bezazleni, naprotiv, to su teški grijesi, i zbog toga je Ebu Zerr začuđeno upitao: "I ako krade i zinaluk čini!?", a Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, odgovorio: "I ako krade i zinaluk čini." To je zbog toga što Allah Uzvišeni za one koji umru sa ispravnim vjerovanjem, ali pri sebi imaju velikih grijeha, kaže: "Allah, doista, neće oprostiti da se Njemu išta u obožavanju pridružuje, a oprostit će sve mimo toga, kome On hoće!" (En-Nisa: 48.) Moguće je da takvima Allah oprosti i ne kazni ih, a moguće je i da ih kazni, ali ako ih i kazni njihovo krajnje utočište će biti u Džennetu, jer će svako ko ne bude širk činio i ne bude radio ono što izvodi iz vjere ući u Džennet. A oni koji umru kao nevjernici, oni će vječno boraviti u vatri i njihova djela će propasti. I munafici su govorili Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, "Svjedočimo da si ti Allahov Poslanik." (El-Munafikun, 1.) I spominjali su Allaha, ali vrlo malo, i klanjali su, međutim: "Kada ustaju da molitvu obave, lijeno se dižu." (En-Nisa, 142.), ali i pored toga oni će na samom dnu Džehennema biti. Takođe nam ovaj hadis ukazuje na vrijednost zuhda i skromnosti, te da ne priliči čovjeku da bude opsjednut imetkom već da mu dunjaluk bude u ruci a ne u srcu, a da srce okrene ka Allahu Uzvišenom. I zaista je ovo potpuna i savršena skromnost, a nije skromnost da se čovjek odrekne ovosvjetskih ljepota, već uzmi od dunjaluka ono što ti je dozvoljeno i ne zaboravi svoj udio na njemu, ali učini da ti to bude u ruci, a ne u srcu, i to je ono najbitnije.

Prijevod: Engleski Urdu Španski Indonežanski Ujgurski Bengalski Francuski Turski Ruski Sinhala Indijanski Kineski Perzijski Vijetnamski Tagalog Kurdski portugalski Svahilijanski
Prikaz prijevoda