Podkategorije

Lista hadisa

„Mu'mina (vjernika) ne pogodi nikakva nedaća ili bolest, niti tuga ili žalost, niti bilo kakva nezgoda, čak ni obični ubod trna, a da mu zbog toga Allah, Uzvišeni, ne oprosti dio njegovih grijeha.“ Muttefekun 'alejhi.
عربي Engleski Francuski
Nema nijednog roba koji iskreno iz srca svjedoči da nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed Njegov rob i Poslanik, a da ga Allah neće zabraniti Vatri.
عربي Engleski Francuski
"Nemojte moj mezar učiniti mjestom stalnog okupljanja i nemojte svoje kuće u mezarluke pretvarati. Donosite na mene salavat, jer mi vaš selam dolazi bez obzira gdje vi bili."
عربي Engleski Francuski
Kada bih imao zlata koliko brdo Uhud, ne bi mi pričinjavalo radost da nakon tri dana kod mene od toga ostane koliko dinar, osim onoga što bih ostavio za vraćanje duga, a da ga ne bih podijelio među Allahovim robovima.
عربي Engleski Francuski