Các danh mục lẻ

Danh mục Hadith

Bất cứ người Muslim nào gặp phải điều không mong muốn như bệnh tật, mệt mỏi, lo âu, buồn bã, sự phiền hà, ngay cả chỉ bị cái gai đâm phải thì cũng đều được Allah xóa tội.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Ta sẽ chẳng vui nếu có trong tay cả núi vàng to như núi Uhud sau ba ngày trôi qua mà nó vẫn còn bên Ta dù một đồng vàng, ngoại trừ Ta giành lại một ít để trả nợ, hoặc Ta sẽ chia nó cho những nô lệ của Allah thế này, thế này, thế này.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Có ba hạng người được hai ân phước
عربي tiếng Anh tiếng Pháp