Danh mục Hadith

Bất cứ người Muslim nào gặp phải điều không mong muốn như bệnh tật, mệt mỏi, lo âu, buồn bã, sự phiền hà, ngay cả chỉ bị cái gai đâm phải thì cũng đều được Allah xóa tội.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Ai rời khỏi (nhà) vì học hỏi kiến thức Islam là y đã bước vào Jihad vì chính nghĩa của Allah mãi đến khi trở về nhà.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Những kẻ đoạn tuyệt sẽ không được vào thiên đàng.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Ai nói: Laa i laa ha il lol lo hu wah da hu laa sha ri ka lah, la hul mul ku, wa la hul ham du, wa hu wa a’ la kul li shai in qo d.i.r là giống như y đã phóng thích được bốn nô lệ thuộc con cháu Ismaa-'il.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Các người hãy kính trọng dòng họ của Muhammad (Ahlu Albait)
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Tính biết xấu hổ chỉ mang lại đều tốt.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Allah, Đấng Tối Cao phán: Bất cứ người bề tôi có đức tin nào của TA khi người yêu thương của y trên thế gian bị lấy đi (chết) rồi y kiên nhẫn chịu đựng vì mong được ân phước thì phần ân thưởng nơi TA không gì hơn ngoài Thiên Đàng.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Anh hãy trở về chăm sóc tử tế cho cha mẹ anh
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Ai nuôi dưỡng và chăm lo cho hai đứa con gái cho tới khi chúng trưởng thành thì vào Ngày Phục Sinh, Ta và y giống như hai ngón tay này
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Mê tín là Shirk, mê tín là Shirk và không ai trong chúng ta lại không có niềm tin vào nó, nhưng Allah sẽ xóa sạch bằng cách phó thác cho Ngài.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
<>Họ nói:Vâng,Hỡi Thiên Sứ của Allah, Thiên Sứ Muhammad Nói:<< Thực hiện Wudu (lấy nước để hành lễ) một cách hoàn chỉnh bất chấp trong mọi hoàn cảnh gặp khó khăn vídụ:Trong tháng mùa đông giá rét),và thường xuyên đi hành lễ ở Thánh Đường bằng đôi bước chân của mình,và chờ đợi dâng hành lễ kế tiếp sau khi đã thực hiện xong hành lễ hiện tại, Qủa thật những việc làm ở trên đó như là một sự kết nối cho con đường chính nghĩa của Allah (Thượng đế )>>
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Há các ngươi không muốn biết thứ tốt hơn việc làm của các ngươi và có giá trị nhất đối với Thượng Đế của các ngươi ?
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Thật là đáng xấu hổ, đúng là đáng xấu hổ, quả là đáng xấu hổ cho kẻ có cha mẹ già hoặc một trong hai đã già nhưng không được cho vào thiên đàng.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Nếu đúng như lời cậu đã kể là tựa như anh đã cho họ ăn cát nóng vậy, còn anh luôn được Allah phù hộ khi anh vẫn còn trên hiện trạng đó.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Ta sẽ chẳng vui nếu có trong tay cả núi vàng to như núi Uhud sau ba ngày trôi qua mà nó vẫn còn bên Ta dù một đồng vàng, ngoại trừ Ta giành lại một ít để trả nợ, hoặc Ta sẽ chia nó cho những nô lệ của Allah thế này, thế này, thế này.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Việc hành đạo ở nơi đầy rẫy fitnah và sự lầm lạc giống như việc di cư đến với Ta
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Hỡi mọi người, hãy truyền rộng lời chào Salam, hãy kết chặt họ hàng, hãy bố thí thức ăn và hãy hành lễ Salah trong đêm lúc thiên hạ say ngủ, chắc chắn sẽ được vào Thiên Đàng thật bình an.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Allah phán: Khi người bề tôi của TA định tâm làm một điều xấu nào đó thì các ngươi chớ ghi tội cho y mà hãy ghi khi nào y đã làm, nhưng khi y đã làm thì các ngươi hãy ghi một tội tương ứng với việc làm đó của y, còn nếu y bỏ, không làm điều xấu đó vì TA thì các ngươi hãy ghi cho y một điều tốt.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Bất cứ khi nào Thiên Sứ của Allah - cầu xin Allah ban bình an và phúc lành cho Người- đi vào chổ đất trống đại tiện thì tôi và một đứa trẻ khác cùng trang lứa sẽ mang theo một bình nhỏ bằng da chứa đầy nước cùng với một cây giáo ngắn, rồi Người sẽ tự làm sạch các bộ riêng tư với nước
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Một phần của sự tán dương Allah- Đấng Tối Cao -: là thể hiện sự tôn kính người đàn ông già lớn tuổi trong Islam, và người biết đọc kinh Qur'an, miễn y không vượt quá mức quy định trong đó, cũng không lánh xa Nó, và tôn kính người lãnh đạo công bằng
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Mỗi người sẽ cùng với ai mà y yêu thương.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Chắc chắn Allah sẽ cho cô ta vào Thiên Đàng bởi việc làm đó hoặc sẽ cứu rỗi cô ta khỏi Hỏa Ngục
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Lời cầu xin của người Muslim cho anh em đồng đạo luôn được chấp nhận, lúc đó có một Thiên Thần được phái đến đứng cạnh đầu y khi y cầu xin cho người anh em đồng đạo điều tốt đẹp, Thiên Thần nói: Amin (cầu xin Allah chấp nhận) và anh được như lời anh cầu xin.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Khi một người bề tôi Muslim hoặc người bề tôi có đức tin lấy nước Wudu', lúc rửa mặt thì tất cả tội lỗi mà đôi mắt của y đã nhìn sẽ rớt ra ngoài từ gương mặt của y cùng với nước hoặc rơi rớt ra ngoài cùng với giọt nước cuối cùng
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Làm ít nhưng được phước nhiều.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Người được ở gần Allah nhất là người chào Salam trước
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Người tốt nhất trong thiên hạ là người sống thọ và ngoan đạo
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Đối với người đầu tóc bù xù dính đầy bụi đất, bị xua đuổi nếu y thề với Allah là được Ngài chấp nhận.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Chưa từng có bất cứ điều gì khi hỏi Thiên Sứ ﷺ mà Người lại nói "không".
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Trước đây, Thiên Sứ của Allah đứng trên khúc cây chà là mỗi khi nói thuyết giảng, đến khi mọi người đặt cho Người một bụt giảng đàng hoàng thì chúng tôi nghe được hít thúc thích tựa như tiếng đau đẻ của lạc đà mãi khi Thiên Sứ bước xuống mà đặt tay lên nó thì nó mới im lặng.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Những việc hành đạo được lưu trữ gồm: Laa i laa ha il lol loh, sub ha nol loh, wol lo hu ak bar, al ham du lil lah, laa haw la wa laa qu wa ta il la bil lah
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Không một việc làm nào của con cháu Adam giúp y thoát khỏi hành phạt của Allah dễ dàng bằng cách tụng niệm Allah.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Nếu người bề tôi đến gần TA một gang tay thì TA đến gần y một khuỷu tay. Nếu y đến gần TA một khuỷu tay, TA đến gần y một cánh tay. Và nếu y đi bộ đến với TA thì TA chạy đến với y.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Một người đàn ông đi ngang qua một nhánh cây nằm trên mặt đường. Y nói: thề bởi Allah, mình phải vứt bỏ nhánh cây này để nó không can trở những người Muslim. Thế là y được thu nhận vào Thiên Đàng.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Ai giết chết thằn lằn ở cái đập đầu tiên sẽ được viết cho một trăm ân phước, giết chết ở cái đập thứ hai sẽ được ít hơn và giết ở cái đập thứ ba sẽ được ít hơn nữa.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Khi một người Muslim nào bị mất ba đứa con chắc chắn y sẽ không bị Hỏa Ngục chạm đến và được thoát khỏi lời thề.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Quả thật, Ta đã thấy một người đàn ông vào Thiên Đàng bởi việc anh ta đã chặt bỏ một cái cây nằm giữa con đường gây cản trở những người Muslim qua lại.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Tôi khóc không phải vì tôi không biết về những gì ở nơi Allah thì tốt hơn dành cho Thiên Sứ của Allah, nhưng tôi khóc vì Lời Mặc khải (được truyền xuống) đến từ Allah đã không còn nữa. Bởi thế, điều này khiến cả hai người họ xúc động rơi nước mắt, rồi họ bắt đầu khóc cùng bà ấy
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Quả thật Allah đã ra lệnh cho Ta đọc cho cậu nghe: (لم يكن الذين كفروا) (chương 98 - Al-Baiyinah)
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Đứa con sẽ không thực hiện đầy đủ bổn phận với người cha của mình trừ phi y thấy cha của mình là người nô lệ rồi y mua lại để trả tự do cho cha.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Này S'ad bin Mu-'az, tôi xin thề với Chủ Nhân của K'abah là tôi ngửi được mùi của thiên đàng ngoài Uhud này.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Có ba hạng người được hai ân phước
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Xin thề với Đấng nắm linh hồn Ta trong tay Ngài, nếu các ngươi duy trì hiện trạng ở cùng Ta và trong lời tụng niệm là được Thiên Thần cầu xin bình an cho các ngươi lúc các ngươi ngủ và lúc các người ở ngoài đường, nhưng hỡi Han-zha-lah giờ nào việc đó.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Thiên Thần vẫn luôn bao trùm y bằng các chiếc cánh của họ.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Việc hành đạo ở nơi đầy rẫy Fitnah và sự lầm lạc giống như việc di cư đến với Ta.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Các ngươi hãy đọc Qur'an bởi quả thật vào Ngày Phán Xét Nó sẽ biện hộ cho những người bạn của Nó
عربي tiếng Anh tiếng Pháp