Các danh mục lẻ

Danh mục Hadith

Các ngươi chớ đừng biến nhà của các ngươi thành mồ mả, chớ đừng biến mộ của Ta thành nơi của lễ hội, các ngươi hãy Salawat cho Ta bởi quả thật lời Salawat của các ngươi sẽ đến được với Ta dù các ngươi ở bất cứ nơi đâu
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Năm lễ nguyện Salah, Jumu’ah này đến Jumu’ah kia, Ramadan này đến Ramadan kia, các tội lỗi giữa chúng được xoá bỏ nếu như tránh được những đại tội
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Tất cả mọi điều thiện tốt đều là Sadaqah.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Ai muốn được mở rộng bổng lộc trong cuộc sống của mình và được tăng thêm tuổi thọ thì y hãy hàn gắn mối quan hệ họ hàng.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Allah, Đấng Tối Cao phán: Bất cứ người bề tôi có đức tin nào của TA khi người yêu thương của y trên thế gian bị lấy đi (chết) rồi y kiên nhẫn chịu đựng vì mong được ân phước thì phần ân thưởng nơi TA không gì hơn ngoài Thiên Đàng.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Ai nuôi dưỡng và chăm lo cho hai đứa con gái cho tới khi chúng trưởng thành thì vào Ngày Phục Sinh, Ta và y giống như hai ngón tay này
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Việc hành đạo nào được Allah yêu thích nhất? Người nói: {Salah trong giờ đã định.} ông hỏi tiếp: Rồi đến điều gì? Người nói: {Hiếu thảo với cha mẹ.} ông hỏi tiếp: Rồi đến điều gì? Người nói: {Jihad vì chính nghĩa của Allah.}
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Chẳng lẽ ngươi không biết rằng quả thật Islam sẽ phá hủy (những tội lỗi) trước đó, cuộc Hijrah sẽ phá hủy (những tội lỗi) trước đó, và quả thật việc hành hương sẽ phá hủy (những tội lỗi) trước đó?
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
“Hãy kính sợ Allah, Thượng Đế của các ngươi; hãy thực hiện năm lễ nguyện Salah hàng ngày của các ngươi; hãy nhịn chay tháng của các ngươi; hãy xuất Zakah tài sản của các ngươi; và hãy tuân theo các nhà lãnh đạo của các ngươi; các ngươi sẽ vào Thiên Đàng của Thượng Đế của các ngươi.”
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
<>Họ nói:Vâng,Hỡi Thiên Sứ của Allah, Thiên Sứ Muhammad Nói:<< Thực hiện Wudu (lấy nước để hành lễ) một cách hoàn chỉnh bất chấp trong mọi hoàn cảnh gặp khó khăn vídụ:Trong tháng mùa đông giá rét),và thường xuyên đi hành lễ ở Thánh Đường bằng đôi bước chân của mình,và chờ đợi dâng hành lễ kế tiếp sau khi đã thực hiện xong hành lễ hiện tại, Qủa thật những việc làm ở trên đó như là một sự kết nối cho con đường chính nghĩa của Allah (Thượng đế )>>
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Việc hành đạo ở nơi đầy rẫy fitnah và sự lầm lạc giống như việc di cư đến với Ta
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Hỡi mọi người, hãy truyền rộng lời chào Salam, hãy kết chặt họ hàng, hãy bố thí thức ăn và hãy hành lễ Salah trong đêm lúc thiên hạ say ngủ, chắc chắn sẽ được vào Thiên Đàng thật bình an.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Chắc chắn Allah sẽ cho cô ta vào Thiên Đàng bởi việc làm đó hoặc sẽ cứu rỗi cô ta khỏi Hỏa Ngục
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Người được ở gần Allah nhất là người chào Salam trước
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Người tốt nhất trong thiên hạ là người sống thọ và ngoan đạo
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Đối với người đầu tóc bù xù dính đầy bụi đất, bị xua đuổi nếu y thề với Allah là được Ngài chấp nhận.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Chưa từng có bất cứ điều gì khi hỏi Thiên Sứ ﷺ mà Người lại nói "không".
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Nếu người bề tôi đến gần TA một gang tay thì TA đến gần y một khuỷu tay. Nếu y đến gần TA một khuỷu tay, TA đến gần y một cánh tay. Và nếu y đi bộ đến với TA thì TA chạy đến với y.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Một người đàn ông đi ngang qua một nhánh cây nằm trên mặt đường. Y nói: thề bởi Allah, mình phải vứt bỏ nhánh cây này để nó không can trở những người Muslim. Thế là y được thu nhận vào Thiên Đàng.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Việc hành đạo ở nơi đầy rẫy Fitnah và sự lầm lạc giống như việc di cư đến với Ta.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp