Các danh mục lẻ

Danh mục Hadith

Allah, Đấng Tối Cao phán: Bất cứ người bề tôi có đức tin nào của TA khi người yêu thương của y trên thế gian bị lấy đi (chết) rồi y kiên nhẫn chịu đựng vì mong được ân phước thì phần ân thưởng nơi TA không gì hơn ngoài Thiên Đàng.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Ai nuôi dưỡng và chăm lo cho hai đứa con gái cho tới khi chúng trưởng thành thì vào Ngày Phục Sinh, Ta và y giống như hai ngón tay này
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
<>Họ nói:Vâng,Hỡi Thiên Sứ của Allah, Thiên Sứ Muhammad Nói:<< Thực hiện Wudu (lấy nước để hành lễ) một cách hoàn chỉnh bất chấp trong mọi hoàn cảnh gặp khó khăn vídụ:Trong tháng mùa đông giá rét),và thường xuyên đi hành lễ ở Thánh Đường bằng đôi bước chân của mình,và chờ đợi dâng hành lễ kế tiếp sau khi đã thực hiện xong hành lễ hiện tại, Qủa thật những việc làm ở trên đó như là một sự kết nối cho con đường chính nghĩa của Allah (Thượng đế )>>
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Việc hành đạo ở nơi đầy rẫy fitnah và sự lầm lạc giống như việc di cư đến với Ta
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Hỡi mọi người, hãy truyền rộng lời chào Salam, hãy kết chặt họ hàng, hãy bố thí thức ăn và hãy hành lễ Salah trong đêm lúc thiên hạ say ngủ, chắc chắn sẽ được vào Thiên Đàng thật bình an.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Chắc chắn Allah sẽ cho cô ta vào Thiên Đàng bởi việc làm đó hoặc sẽ cứu rỗi cô ta khỏi Hỏa Ngục
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Người được ở gần Allah nhất là người chào Salam trước
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Người tốt nhất trong thiên hạ là người sống thọ và ngoan đạo
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Đối với người đầu tóc bù xù dính đầy bụi đất, bị xua đuổi nếu y thề với Allah là được Ngài chấp nhận.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Chưa từng có bất cứ điều gì khi hỏi Thiên Sứ ﷺ mà Người lại nói "không".
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Nếu người bề tôi đến gần TA một gang tay thì TA đến gần y một khuỷu tay. Nếu y đến gần TA một khuỷu tay, TA đến gần y một cánh tay. Và nếu y đi bộ đến với TA thì TA chạy đến với y.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Một người đàn ông đi ngang qua một nhánh cây nằm trên mặt đường. Y nói: thề bởi Allah, mình phải vứt bỏ nhánh cây này để nó không can trở những người Muslim. Thế là y được thu nhận vào Thiên Đàng.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Quả thật, Ta đã thấy một người đàn ông vào Thiên Đàng bởi việc anh ta đã chặt bỏ một cái cây nằm giữa con đường gây cản trở những người Muslim qua lại.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Việc hành đạo ở nơi đầy rẫy Fitnah và sự lầm lạc giống như việc di cư đến với Ta.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp