عن عبد الله بن بُسْرٍ الأسلمي رضي الله عنه مرفوعاً: «خير الناس من طَال عُمُرُه، وحَسُنَ عَمَلُهُ».
[صحيح] - [رواه الترمذي وأحمد والدارمي]
المزيــد ...

Ông Abdullah bin Busr Al-Aslami dẫn lời của Thiên Sứ ﷺ: {Người tốt nhất trong thiên hạ là người sống thọ và ngoan đạo.}
Sahih (chính xác) - Do Al-Tirmizdi ghi

Giải thích

Ý nghĩa Hadith: Rằng con người càng sống thọ để tuân lệnh Allah thì y càng trở nên gần Ngài hơn, bởi càng hành đạo, càng qui phục Alalh do được sống thọ là nguyên nhân đưa con người đến gần Ngài hơn. Do đó, người tốt nhất trong nhân loại là người phải hội đủ hai điều: tuổi thọ và sự ngoan đạo. Việc có tuổi thọ cao không là điều tốt cho con người ngoại trừ tuổi thọ đó được dùng cho việc ngoan đạo và phục tùng Allah bởi lẽ có rất nhiều người sống thọ nhưng chỉ biết làm tội lỗi thì điều đó chỉ làm y thêm nguy hại giống như trong một Hadith khác khi được hỏi ai là người tốt nhất trong thiên hạ thì Thiên Sứ của Allah ﷺ bảo: {Ai có tuổi thọ cao đồng thời ngoan đạo} và khi được hỏi ai là người xấu xa nhất trong nhân loại thì Người bảo: {Người sống thọ nhưng làm tội lỗi}, Hadith do Abu Dawood, Al-Tirmizdi ghi lại và được Al-Albani xác thực là Sahih trong bộ Sahih Al-Tirmizdi (5/330) số (2330). Allah, Đấng Tối Cao và Ân Phúc phán: {Và những ai không tin tưởng chớ nghĩ rằng việc TA gia hạn cho chúng là điều tốt cho bản thân của chúng. Chẳng qua TA gia hạn cho chúng là chỉ để cho chúng chồng chất thêm tội lỗi; và chúng sẽ phải chịu một sự trừng phạt nhục nhã.} (chương 3 - Ali ‘Imran: 178). Nhóm người Kafir được Allah ban cho họ tuổi thọ cao, sức khỏe, bổng lộc, vợ con, cháu chắc... là không phải muốn tốt cho họ mà chỉ muốn cho họ chồng chất thêm tội lỗi. Cầu xin Allah che chở. Ông Al-Tibi nói: Quả thật, thời gian và giờ giấc tựa như vốn đầu tư của người kinh doanh, y cần phải kinh doanh làm sao mang lại lợi nhuận nhiều nhất có thể, khi đầu tư nhiều thì lợi nhuận cũng sẽ thu được nhiều hơn. Ai biết đầu tư tốt thì sẽ chiến thắng và thành đạt; còn ai làm tiêu tan vốn đầu tư thì sẽ thất bại.

Bản dịch: tiếng Anh tiếng Pháp tiếng Tây Ban Nha tiếng Thổ Nhĩ Kỳ tiếng Urdu tiếng Indonesia tiếng Bosnian tiếng Nga tiếng Bengali tiếng Trung Quốc tiếng Ba Tư tiếng Tagalog tiếng Ấn Độ Sinhala Uyghur Người Kurd Hausa Tamil
Xem nội dung bản dịch