Podkategorije

Lista hadisa

"Ne činite svoje kuće grobnicama, i ne činite moj mezar svetilištem. Donosite salavat na mene, jer će on doprijeti do mene ma gdje bili."
عربي Engleski Francuski
"Pet namaza, džuma do džume i ramazan do ramazana iskupnici su grijeha između njih, ako se kloni velikih grijeha."
عربي Engleski Francuski
Svako dobro djelo je sadaka.
عربي Engleski Francuski
"Ko želi da mu se nafaka uveća i da mu se život produži, neka pazi i redovno posjećuje svoju rodbinu."
عربي Engleski Francuski
Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Rekao je Allah, džellešanuhu: 'Za Mog roba vjernika kojem Ja uzmem nekog bliskog (voljenog), a on se strpi i nada se nagradi nema druge nagrade kod Mene osim dženneta.'"
عربي Engleski Francuski
"Najbolji novac koji čovjek potroši jest onaj novac koji potroši za svoju obitelj, novac koji potroši za izdržavanje svoje (ratne) životinje na Allahovom putu i novac koji potroši na svoje drugove na Allahovom putu."
عربي Engleski Francuski
Ko odgoji dvije kćeri, i o njima se brine dok ne odrastu doći će na Sudnjem danu, pa ćemo ja i on biti kao ova dva prsta.
عربي Engleski Francuski
Pitao sam Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, koji je posao Allahu najdraži, a on odgovori: 'Klanjanje namaza u njegovom vremenu. 'A onda?', upitah. 'Činiti dobro svojim roditeljima.' odgovorio je on.
عربي Engleski Francuski
"Zar ne znaš da islam poništava ono što je bilo prije njega, i da hidžra poništava ono što je bilo prije nje, i da hadž poništava ono što je bilo prije njega?"
عربي Engleski Francuski
Bojte se Allaha, klanjajte pet namaza, postite mjesec, dajite zekat i budite poslušni svojim vođama, ući ćete u Džennet svoga Gospodara.
عربي Engleski Francuski
"Zar ne biste željeli da vas uputim na djelo radi kojeg Allah briše grijehe i podiže stupnjeve?" Oni rekoše: "Svakako, Allahov Poslaniče." On reče: "Upotpunjavanje abdesta u teškim periodima, mnoštvo koračanja prema džamijama i iščekivanje namaza nakon namaza. To vam je istinsko bdijenje na Allahovom putu."
عربي Engleski Francuski
"Ibadet u vrijeme anarhije i fitneta je kao hidžra meni."
عربي Engleski Francuski
O ljudi, širite selam, održavajte rodbinske veze, hranite gladne, i klanjajte noću dok ljudi spavaju, pa ćete spokojno (sa selamom) ući u Džennet."
عربي Engleski Francuski
Kada se dva muslimana sretnu pa se rukuju, oprošteni su im grijesi prije nego se rastanu...
عربي Engleski Francuski
"O prvom ste se izrazili lijepo, i njemu će biti džennet, a o drugom ste se izrazili ružno, i njemu će biti džehennem. Vi ste Allahovi svjedoci na Zemlji."
عربي Engleski Francuski
"Allah ima 99 imena, stotinu manje jedno. Onaj ko ih nauči ući će u džennet. Allah je jedan i voli neparno."
عربي Engleski Francuski
"Stražariti jedan dan na Božijem putu bolje je nego sav dunjaluk i ono što je na njemu."
عربي Engleski Francuski
"Allah joj je zbog toga obećao Džennet.' ili je rekao: 'Allah će je zbog toga spasiti Vatre.'"
عربي Engleski Francuski
„Četrdeset je plemenitih svojstava, a najviše od njih je pozajmiti nekome kozu kako bi se koristio njenim mlijekom i ko god ima jedno od tih svojstava, nadajući se za to nagradi i vjerujući u obećano za njega, Allah će ga uvesti u Džennet.“
عربي Engleski Francuski
Ebu Umama, radijallahu anhu, prenosi od Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: "Najodabraniji čovjek kod Allaha je onaj koji ljudima prvi selam naziva" (Ebu Davud). A prenosi ga i Tirmizi od Ebu Umame, radijallahu anhu, koji veli da je neko rekao Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem: "Kada se dva čovjeka sretnu, koji će od njih prvi selam nazvati?" Poslanik je odgovorio: "Onaj koji je odabraniji kod Uzvišenog Allaha."
عربي Engleski Francuski
„Najbolji čovjek je onaj koji dugo živi i stalno dobra djela radi.“
عربي Engleski Francuski
Ebu Hurejra prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Možda baš onaj čupavi prašnjavi čovjek kojeg ljudi tjeraju od svojih vrata - kada bi od Allaha zatražio nešto, On bi mu to uslišio.“
عربي Engleski Francuski
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nikad nije kazao ne, kada bi se nešto od njega tražilo.
عربي Engleski Francuski
"Ko potroši nešto na Allahovom putu piše mu se sedam stotina puta više."
عربي Engleski Francuski
Kada musliman jutrom obiđe muslimana, blagosilja ga (dovu mu uči) sedamdeset hiljada meleka.
عربي Engleski Francuski
Ako se Moj rob približi Meni za pedalj ja se njemu približim za lakat, a ako Mi se približi za lakat Ja se njemu približim za hvat, a ako Mi se uputi hodajući Ja se njemu zaputim žureći.
عربي Engleski Francuski
"Jedan čovjek naišao je putem i ugledao granu velikog drveta kako se prepriječila preko puta te je rekao: 'Tako mi Allaha, ja ću ovu granu skloniti s puta, da ne smeta prolaznicima', pa ga zbog toga Allah Uzvišeni uvede u Džennet."
عربي Engleski Francuski
Ebu Zerr, radijallahu anhu, kazuje da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitan: "Šta ako čovjek radi dobro djelo pa ga ljudi pohvale zbog toga?" "To je radosna vijest vjerniku još na ovom svijetu." (Muslim)
عربي Engleski Francuski
“Jedan dio imetka zadrži za sebe, to je bolje za tebe.”
عربي Engleski Francuski
„Ako rob bude iskren prema svom vlasniku i bude čestit musliman imat će za to dvostruku nagradu.“
عربي Engleski Francuski
"Ibadet u vrijeme anarhije i fitneta je kao hidžra meni."
عربي Engleski Francuski