Các danh mục lẻ

Danh mục Hadith

Ai nói: Laa i laa ha il lol lo hu wah da hu laa sha ri ka lah, la hul mul ku, wa la hul ham du, wa hu wa a’ la kul li shai in qo d.i.r là giống như y đã phóng thích được bốn nô lệ thuộc con cháu Ismaa-'il.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Há các ngươi không muốn biết thứ tốt hơn việc làm của các ngươi và có giá trị nhất đối với Thượng Đế của các ngươi ?
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Trước đây, Thiên Sứ của Allah đứng trên khúc cây chà là mỗi khi nói thuyết giảng, đến khi mọi người đặt cho Người một bụt giảng đàng hoàng thì chúng tôi nghe được hít thúc thích tựa như tiếng đau đẻ của lạc đà mãi khi Thiên Sứ bước xuống mà đặt tay lên nó thì nó mới im lặng.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Những việc hành đạo được lưu trữ gồm: Laa i laa ha il lol loh, sub ha nol loh, wol lo hu ak bar, al ham du lil lah, laa haw la wa laa qu wa ta il la bil lah
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Không một việc làm nào của con cháu Adam giúp y thoát khỏi hành phạt của Allah dễ dàng bằng cách tụng niệm Allah.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Xin thề với Đấng nắm linh hồn Ta trong tay Ngài, nếu các ngươi duy trì hiện trạng ở cùng Ta và trong lời tụng niệm là được Thiên Thần cầu xin bình an cho các ngươi lúc các ngươi ngủ và lúc các người ở ngoài đường, nhưng hỡi Han-zha-lah giờ nào việc đó.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp