Các danh mục lẻ

Danh mục Hadith

Người bề tôi phạm một điều tội, y nói, 'Lạy Allah, xin Ngài tha thứ tội lỗi cho bề tôi
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
{Ai nói Sub ha nol loh wa bi ham dih một trăm lần trong ngày, các tội lỗi của y sẽ được xóa cho dù chúng có nhiều như bọt biển.}
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
{Ai nói mười lần La i la ha il lol loh, wah da hu la sha ri ka lah, la hul mul ku wa la hul ham du wa hu wa 'a la kul li shay in qa dir
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
{Khi người Muazdzdin (ngươi gọi lời Azdan) nói Ol lo hu ak bar, Ol lo hu ak bar thì các ngươi hãy nói Ol lo hu ak bar, Ol lo hu ak bar
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
{Tôi không bắt các người thề về bất kỳ lời buộc tội nào chống lại các người, tuy nhiên, đại Thiên Thần Jibril đã đến cho Ta biết rằng Allah Toàn Năng đã tự hào về các người với các Thiên Thần.}
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
{Các ngươi có muốn Ta nói cho các ngươi biết về một việc làm tốt nhất, trong sáng nhất trước mặt Vua của các ngươi, cao nhất trong cấp bậc của các ngươi
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
Mufarridun đã đến trước
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
{Khi nghe người Muazdzdin hô Azdan, các ngươi hãy nói theo những gì y nói, sau đó Salawat cho Ta
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
Đó là Shaytan có tên là Khinzab, nếu ngươi cảm nhận được hắn, hãy cầu xin Allah che chở tránh khỏi hắn, và hãy thổi bên trái của ngươi của ba lần
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
Trước đây, Thiên Sứ của Allah đứng trên khúc cây chà là mỗi khi nói thuyết giảng, đến khi mọi người đặt cho Người một bụt giảng đàng hoàng thì chúng tôi nghe được hít thúc thích tựa như tiếng đau đẻ của lạc đà mãi khi Thiên Sứ bước xuống mà đặt tay lên nó thì nó mới im lặng.
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
Những việc hành đạo được lưu trữ gồm: Laa i laa ha il lol loh, sub ha nol loh, wol lo hu ak bar, al ham du lil lah, laa haw la wa laa qu wa ta il la bil lah
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
Không một việc làm nào của con cháu Adam giúp y thoát khỏi hành phạt của Allah dễ dàng bằng cách tụng niệm Allah.
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
Xin thề với Đấng nắm linh hồn Ta trong tay Ngài, nếu các ngươi duy trì hiện trạng ở cùng Ta và trong lời tụng niệm là được Thiên Thần cầu xin bình an cho các ngươi lúc các ngươi ngủ và lúc các người ở ngoài đường, nhưng hỡi Han-zha-lah giờ nào việc đó.
عربي tiếng Anh tiếng Urdu