หมวดหมู่​ย่อย

รายการหะดีษ

ผู้ใดที่กล่าว: "ซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดิ" (มหาบริสุทธิ์ยิ่งแด่อัลลอฮฺ และด้วยการสรรเสริญแด่พระองค์) ในหนึ่งวันเป็นจำนวนหนึ่งร้อยครั้ง ความผิดต่างๆ ของเขาจะถูกทำให้ร่วงหล่นลงไปแม้มันจะมากมายเช่นฟองน้ำในทะเลก็ตาม
عربي อังกฤษ ฝรั่งเศส
ผู้ใดที่กล่าว: "ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ วะหฺดะฮูลาชะรีกะละฮฺ ลัฮุลมุลกฺ วะละฮุลฮัมดฺ วะฮุวะอะลา ดุลลิชัยอินเกาะดีร" (ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺเพียงพระองค์เดียว โดยปราศจากการตั้งภาคีใดๆ พร้อมพระองค์ การปกครองดูแลเป็นของพระองค์ และมวลการสรรเสริญก็เป็นของพระองค์ และพระองค์ทรงปรีชาสามารถเหนือทุกๆ สิ่ง) จำนวนสิบครั้ง เขาจะได้รับผลบุญประหนึ่งไถ่ทาสสี่คนจากลูกหลานของนบีอิสมาอีล
عربي อังกฤษ ฝรั่งเศส