Các danh mục lẻ

Danh mục Hadith

Bất cứ khi nào Thiên Sứ của Allah - cầu xin Allah ban bình an và phúc lành cho Người- đi vào chổ đất trống đại tiện thì tôi và một đứa trẻ khác cùng trang lứa sẽ mang theo một bình nhỏ bằng da chứa đầy nước cùng với một cây giáo ngắn, rồi Người sẽ tự làm sạch các bộ riêng tư với nước
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Có hai vị Sahabah của Thiên Sứ - cầu xin Allah ban sự bằng an đến Người - đi ra sau khi ở cùng Thiên Sứ - cầu xin Allah ban sự bằng an đến Người - trong đêm tối và (đột nhiên) có hai vệt sáng giống như hai ngọn đèn ở phía trước họ.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Làm ít nhưng được phước nhiều.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Tôi khóc không phải vì tôi không biết về những gì ở nơi Allah thì tốt hơn dành cho Thiên Sứ của Allah, nhưng tôi khóc vì Lời Mặc khải (được truyền xuống) đến từ Allah đã không còn nữa. Bởi thế, điều này khiến cả hai người họ xúc động rơi nước mắt, rồi họ bắt đầu khóc cùng bà ấy
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Tôi chưa từng nghe U'mar - cầu xin Allah hài lòng về ông - nói bất cứ điều gì: Quả thật tôi nghĩ nó như thế này, và điều đó diễn ra như những gì ông nghĩ.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Quả thật Allah đã ra lệnh cho Ta đọc cho cậu nghe: (لم يكن الذين كفروا) (chương 98 - Al-Baiyinah)
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Này S'ad bin Mu-'az, tôi xin thề với Chủ Nhân của K'abah là tôi ngửi được mùi của thiên đàng ngoài Uhud này.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Thiên Thần vẫn luôn bao trùm y bằng các chiếc cánh của họ.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp