Các danh mục lẻ

Danh mục Hadith

Anh hãy trở về chăm sóc tử tế cho cha mẹ anh
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Thật là đáng xấu hổ, đúng là đáng xấu hổ, quả là đáng xấu hổ cho kẻ có cha mẹ già hoặc một trong hai đã già nhưng không được cho vào thiên đàng.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Đứa con sẽ không thực hiện đầy đủ bổn phận với người cha của mình trừ phi y thấy cha của mình là người nô lệ rồi y mua lại để trả tự do cho cha.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp