Podkategorije

Lista hadisa

Prenosi se da je Abdullah b. 'Amr b. 'As, radijallahu 'anhuma, rekao: "Jedan čovjek prišao je Allahovom Poslaniku, sallallahu 'alejhi ve selleme, i rekao: 'Zavjetujem ti se na hidžru i džihad, nadajući se nagradi od Allaha, džellešanuhu.' Alejhisselam mu reče: 'Je li ti jedno od roditelja živo?' 'Jesu, oboje.', odgovori on. Alejhisselam mu tada reče: 'Da li ti uistinu želiš nagradu od Allaha?' 'Da.', odgovori on. 'Onda se vrati svojim roditeljima i pazi na njih i lijepo se ponašaj prema njima', reče Alejhisselam.'" (Muttefekun alejhi) Ovo je Muslimov rivajet, a po drugom rivajetu, koji prenosi i Buhari: "Došao je jedan čovjek Allahovom Poslaniku, sallallahu 'alejhi ve selleme, i zatražio od njega dozvolu da krene u džihad. Na to ga Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, upita: 'Jesu li ti živi roditelji?' 'Jesu.', odgovori on. Alejhisselam mu tada reče: 'Idi njima, tvoj džihad je da sa njima budeš.'"
عربي Engleski Francuski
"Daleko bio (od Allahove milosti), daleko bio, daleko bio svako onaj ko dočeka starost svojih roditelja, ili jednog od njih, a (zbog njih) ne uđe u Džennet!"
عربي Engleski Francuski
Prenosi se da je Ebu Hurejre, radijallahu anhu, rekao: "Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve selleme, došao je jedan čovjek i upitao ga: 'O Allahov Poslaniče! Ko je najpreči da se prema njemu lijepo ophodim?' Poslanik reče: 'Tvoja majka.' Čovjek tada reče: 'Ko poslije nje?' 'Tvoja majka', odgovori on. 'Ko poslije nje?', ponovo upita čovjek. 'Tvoja majka', ponovo odgovori Poslanik. Čovjek ponovo upita: 'Ko poslije nje?' Poslanik tada reče: 'Tvoj otac!'" (Muttefekun alejhi) A u jednom drugom rivajetu stoji: "O Allahov Poslaniče! Ko je najpreči za moje druženje i lijepo ponašanje prema njemu?" Poslanik reče: "Tvoja majka, zatim tvoja majka, zatim tvoja majka, zatim tvoj otac."
عربي Engleski Francuski
Behz b. Hakim prenosi od svoga oca, od djeda, da je rekao: "Rekao sam: 'Allahov Poslaniče, kome najviše trebam činiti dobro?' Rekao je: 'Majci, pa majci, pa majci, pa ocu, a zatim rodbini, i to po blizini srodstva.'"
عربي Engleski Francuski
“Vrati im se i pitaj za dozvolu, pa ako ti oni dozvole, idi u džihad, u suprotnom ne idi, nego im čini dobročinstvo.”
عربي Engleski Francuski
Allahovo zadovoljstvo je u zadovoljstvu roditelja, a Allahova srdžba je u srdžbi roditelja.
عربي Engleski Francuski
"Kada bi god kakva grupa dobrovoljaca naišla iz Jemena, Omer b. el-Hattab, radijallahu anhu, upitao bi ih: 'Da li je među vama Uvejs b. Amir?'"
عربي Engleski Francuski
"Zaista je jedno od najvećih dobročinstava da čovjek nastavi održavati vezu s onima koje je njegov otac volio."
عربي Engleski Francuski
Čovjek nije u stanju odužiti se svome roditelju, izuzev da ga nađe u nečijem vlasništvu (kao roba), zatim ga otkupi, a potom oslobodi.
عربي Engleski Francuski
"Dok su trojica ljudi putovala, kiša ih stjera u pećinu koja se nalaziše u jednom brdu, pa se s brda strovali stijena i zarobi ih unutra. Jedni drugima rekoše..."
عربي Engleski Francuski
Ebu Hurejra, radijallahu anhu, izjavio je: „Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: 'Dobar rob, onaj ko je u vlasti drugog čovjeka, imat će dvije nagrade.’ Tako mi Onoga u Čijoj je ruci Ebu Hurejrina duša, da nije borbe na Allahovom putu, hadža i dobročinstva prema mojoj majci, volio bih da umrem u nečijoj vlasti.'“
عربي Engleski Francuski