Các danh mục lẻ

Danh mục Hadith

Những kẻ đoạn tuyệt sẽ không được vào thiên đàng.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Nếu đúng như lời cậu đã kể là tựa như anh đã cho họ ăn cát nóng vậy, còn anh luôn được Allah phù hộ khi anh vẫn còn trên hiện trạng đó.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp