+ -

عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «أفضل الذِّكر: لا إله إلا الله».
[حسن] - [رواه الترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه]
المزيــد ...

Od Džabira, radijallahu 'anhu, se prenosi da je rekao: "Čuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, da je rekao: 'Najbolji zikr je: nema Boga osim Allaha.'"
Hadis je hasen (dobar) - Hadis bilježi Ibn Madže

Objašnjenje

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nam kazuje da je najbolji zikr kazati: la ilahe illellah, a u drugom hadisu stoji: "Najbolje što smo kazali ja i prijašnji vjerovjesnici jesu riječi: 'la ilahe illellahu vahdehu la šerike lehu.'" Nema sumnje da su ove riječi veličanstvene, na njima opstoje Zemlja i nebesa i radi njih su stvorena sa stvorenja, zbog njih su poslati svi poslanici i objavljene sve objave te propisani svi vjerozakoni. Zbog tih riječi postavljena je vaga (mizan) na Sudnjem danu, postavljeni su spisi, zbog njih se ide u Džennet ili Džehennem, zbog njih su ljudi podijeljeni na vjernike i nevjernike, dobre i griješnike. Zbog tih riječi stvorena su stvorenja, naredbe uspostavljene, nagrada i kazna određene. Te riječi su istina zbog koje su stvorena stvorenja i zbog nje će biti pitani i obračunavani, te na osnovu toga nagrađivani ili kažnjavani. Zbog tih riječi kibla je postavljena, vjera uspostavljena, sablje isukane. One su Allahovo pravo kod svih robova, to su riječi islama, ključ Kuće mira i spasa i o njima će biti pitan i prvi i potonji ljudi. Stopala roba se neće na Sudnjem danu pomakuti dok ne bude upitan dvoje: šta si obožavao i šta ste vjerovjesnicma odgovorili? Odgovor na prvo pitanje je: La ilahe illellah i te riječi se moraju spoznati, potvrditi i po njima raditi, a odgovor na drugo pitanje je: "Kazali smo da je Muhammed Allahov Poslanik, to smo spoznali, potvrdili i pokorili se." Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, veli: "Islam se temelji na petoro: svjedočenju da je samo Allah Bog i da je Muhammed Allahov Poslanik..." Zbog toga se Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, trudio da ashabe poduči ovim riječima, da ih govore i kada osvanu, jer one sadrže potvrdu obožavanja samo Allaha Koji nema sudruga i negiranje svakog božanstva mimo Njega. Prenosi se od Ubejja b. Ka’ba da je rekao: "c2">“Poslanik nas je podučio da kada osvanemo kažemo: ‘Osvanuli smo u prirodnoj vjeri islamu, potvrđujući riječi iskrenosti...’” Ahmed.

Prijevod: Engleski Urdu Španski Indonežanski Ujgurski Bengalski Francuski Turski Ruski Sinhala Indijanski Kineski Perzijski Vijetnamski Tagalog Kurdski Hausa portugalski Malajalamski Telugo Svahilijanski Tamilijanski Burmanski Tajlandski Njemački Japanski Puštijanski Asamski Albanski السويدية الأمهرية الهولندية الغوجاراتية الدرية
Prikaz prijevoda