عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «أفضل الذِّكر: لا إله إلا الله».
[حسن] - [رواه الترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه]
المزيــد ...

Od Džabira, radijallahu 'anhu, se prenosi da je rekao: "Čuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, da je rekao: 'Najbolji zikr je: nema Boga osim Allaha.'"
[Hadis je hasen (dobar)] - [Hadis bilježi Ibn Madže - Hadis bilježi Tirmizi - Hadis bilježi Nesai]

Objašnjenje

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nam kazuje da je najbolji zikr kazati: la ilahe illellah, a u drugom hadisu stoji: "Najbolje što smo kazali ja i prijašnji vjerovjesnici jesu riječi: 'la ilahe illellahu vahdehu la šerike lehu.'" Nema sumnje da su ove riječi veličanstvene, na njima opstoje Zemlja i nebesa i radi njih su stvorena sa stvorenja, zbog njih su poslati svi poslanici i objavljene sve objave te propisani svi vjerozakoni. Zbog tih riječi postavljena je vaga (mizan) na Sudnjem danu, postavljeni su spisi, zbog njih se ide u Džennet ili Džehennem, zbog njih su ljudi podijeljeni na vjernike i nevjernike, dobre i griješnike. Zbog tih riječi stvorena su stvorenja, naredbe uspostavljene, nagrada i kazna određene. Te riječi su istina zbog koje su stvorena stvorenja i zbog nje će biti pitani i obračunavani, te na osnovu toga nagrađivani ili kažnjavani. Zbog tih riječi kibla je postavljena, vjera uspostavljena, sablje isukane. One su Allahovo pravo kod svih robova, to su riječi islama, ključ Kuće mira i spasa i o njima će biti pitan i prvi i potonji ljudi. Stopala roba se neće na Sudnjem danu pomakuti dok ne bude upitan dvoje: šta si obožavao i šta ste vjerovjesnicma odgovorili? Odgovor na prvo pitanje je: La ilahe illellah i te riječi se moraju spoznati, potvrditi i po njima raditi, a odgovor na drugo pitanje je: "Kazali smo da je Muhammed Allahov Poslanik, to smo spoznali, potvrdili i pokorili se." Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, veli: "Islam se temelji na petoro: svjedočenju da je samo Allah Bog i da je Muhammed Allahov Poslanik..." Zbog toga se Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, trudio da ashabe poduči ovim riječima, da ih govore i kada osvanu, jer one sadrže potvrdu obožavanja samo Allaha Koji nema sudruga i negiranje svakog božanstva mimo Njega. Prenosi se od Ubejja b. Ka’ba da je rekao: “Poslanik nas je podučio da kada osvanemo kažemo: ‘Osvanuli smo u prirodnoj vjeri islamu, potvrđujući riječi iskrenosti...’” Ahmed.

Prijevod: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Ruski Bengalski Kineski Perzijski Tagalog Indijanski Vijetnamski Sinhala Kurdski Hausa portugalski Malajalamski Telugo Svahilijanski Tamilijanski Burmanski Njemački Japanski
Prikaz prijevoda