Podkategorije

Lista hadisa

Najbolji zikr je: nema Boga osim Allaha.
عربي Engleski Francuski
"Četiri su riječi Allahu najdraže i kojom god počneš, nećeš biti na gubitku: subhanallahi vel-hamdu lillahi ve la ilahe illellahu vallahu ekber."
عربي Engleski Francuski
"Dvije rečenice lahke su za izgovoriti na jeziku, teške su na mizanu i drage su Milostivom Allahu. Te rečenice su: Subhanellahi ve bi hamdihi (Slavljen i hvaljen neka je Allah) i Subhanellahil-azim (Slavljen neka je Uzvišeni Allah)."
عربي Engleski Francuski
"Da kažem: 'Subhanallahi vel-hamdu lillahi ve la ilahe illellahu vallahu ekber', draže mi je od svega što sunce obasjava."
عربي Engleski Francuski
Nijedna skupina se neće sastati na jednom mjestu bez spominjanja Allaha i bez donošenja salavata na Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, a da se na Sudnjem danu neće kajati.
عربي Engleski Francuski
"Dobra djela koja vječno ostaju: la ilahe illellahu, ve subhanallahi, vallahu ekber, vel hamdu lillahi, ve la havle ve la kuvvete illa billahi."
عربي Engleski Francuski
Ko rekne: La ilahe illellahu vallahu ekber (Nema drugog Boga osim Allaha i Allah je najveći), to mu Njegov Gospodar potvrdi.
عربي Engleski Francuski