หมวดหมู่​ย่อย

รายการหะดีษ

สองคำที่เป็นที่รักยิ่งต่อผู้ทรงเมตตา เบาต่อลิ้น แต่หนักบนตาชั่ง คือ ซุบหานัลลอฮิวะบิหัมดิฮฺ ซุบหานัลลอฮุลอะษีม (มหาบริสุทธิ์แด่อัลลอฮฺและด้วยการสรรเสริญต่อพระองค์ มหาบริสุทธิ์แด่อัลลอฮฺผู้ทรงยิ่งใหญ่)
عربي อังกฤษ ฝรั่งเศส
การที่ฉันกล่าวคำว่า สุบหานัลลอฮฺ (มหาบริสุทธิ์แด่อัลลอฮฺ) อัลหัมดุลิลลาฮฺ (มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลลอฮฺ) ลาอิลาฮฺ อิลลัลลอฮฺ (ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรเคารพนอกจากอัลลอฮฺ) อัลลอฮุอักบัรฺ (อัลลอฮฺผู้ทรงเกรียงไกร)
عربي อังกฤษ ฝรั่งเศส