รายการหะดีษ

สองคำที่เป็นที่รักยิ่งต่อผู้ทรงเมตตา เบาต่อลิ้น แต่หนักบนตาชั่ง คือ ซุบหานัลลอฮิวะบิหัมดิฮฺ ซุบหานัลลอฮุลอะษีม (มหาบริสุทธิ์แด่อัลลอฮฺและด้วยการสรรเสริญต่อพระองค์ มหาบริสุทธิ์แด่อัลลอฮฺผู้ทรงยิ่งใหญ่)
عربي อังกฤษ ฝรั่งเศส
ผู้ใดแวะพัก ณ ที่พักแห่งหนึ่ง จงกล่าวว่า: อะอูซุ บิกะลิมาติลลาฮิตตามมาติ มิน ชัรริ มา เคาะลัก (ความว่า: ฉันขอความคุ้มครองด้วยพจนารถอันสมบูรณ์ของอัลลอฮฺ ให้พ้นจากความเลวร้ายของทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทรงสร้างไว้) จะไม่มีสิ่งใดทำร้ายเขากระทั่งเขาได้จากที่นั่นไป
عربي อังกฤษ ฝรั่งเศส
การที่ฉันกล่าวคำว่า สุบหานัลลอฮฺ (มหาบริสุทธิ์แด่อัลลอฮฺ) อัลหัมดุลิลลาฮฺ (มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลลอฮฺ) ลาอิลาฮฺ อิลลัลลอฮฺ (ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรเคารพนอกจากอัลลอฮฺ) อัลลอฮุอักบัรฺ (อัลลอฮฺผู้ทรงเกรียงไกร)
عربي อังกฤษ ฝรั่งเศส
ผู้ใดอ่านสองอายะฮฺสุดท้ายของซูเราะฮฺอัล-บะเกาะเราะฮฺในยามค่ำ ก็เป็นที่เพียงพอแก่เขาแล้ว
عربي อังกฤษ ฝรั่งเศส
ความสะอาดเป็นครึ่งหนึ่งของการศรัทธา
عربي อังกฤษ เนื้อหาภาษาสเปน