Danh mục Hadith

Lời tụng niệm tốt nhất là “Laa i laa ha il lol loh”
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Khoảng cách gần nhất giữa người bề tôi và Thượng Đế của y là lúc y Sujud cúi lạy, vì vậy, các ngươi hãy cầu nguyện thật nhiều!
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Bốn lời nói yêu thích nhất đối với Allah, ngươi bắt đầu với lời nào cũng được: Sub ha nol loh, al ham du lil lah, laa i laa ha il lol loh, ol lo hu ak bar
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Hai câu tụng niệm được Đấng Ar-Rahman yêu thích, tuy rất nhẹ trên chiếc lưỡi nhưng lại rất nặng trên cán cân: Sub haa nol lo hi wa bi ham dih, sub haa nol lo hil ‘a zhi-m
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Ai dừng chân một nơi nào đó mà nói: a ‘u zdu bi ka li maa til la hit ta-m ma-t min shar ri maa kho laq, như thế sẽ không bị thứ gì gây hại được y cho đến khi rời khỏi nơi đó
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Là việc Ta nói sub ha nol loh, wal ham du lil lah, wa laa i laa ha il lol loh, wol lo hu ak bar
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Ai đọc hai câu Kinh cuối của chương Al-Baqarah trong đêm là đã đủ cho y
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Sự sạch sẽ là một nửa của đức tin
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Một người khi vào nhà, y tụng niệm Allah lúc bước vào và tụng niệm Allah khi ăn thì Shaytan sẽ nói với đồng bọn của nó: Các ngươi sẽ không có chỗ ngủ và cũng không có bữa ăn tối; ngược lại nếu ai vào nhà mà không tụng niệm Allah lúc bước vào thì Shaytan sẽ nói với đồng bọn của nó: Các ngươi đã có được chỗ ngủ rồi.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Ya mu qol li bal qu lub, thab bit qol bi 'a la di nik.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Các ngươi đừng cầu xin hại thân mình, hại con cái mình và hại tài sản của mình, e là lời cầu xin lúc đó đúng vào khoảng khắc Allah chấp nhận làm các ngươi toại nguyện.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Lời cầu xin của các ngươi luôn được đáp lại miễn y không vội vã mà nói: Tôi đã cầu xin Thượng Đế rồi mà Ngài vẫn không chấp nhận nó.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Lời cầu xin lúc nào được đáp lại? Người đáp: {Bóng tối lúc đêm khuya và khoảng cuối của các lễ nguyện Salah bắt buộc.}
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Allah, Đấng Quyền Năng và Tối Cao phán: TA ở cùng với suy nghĩ của người bề tôi về TA và TA ở cùng với y lúc y nhớ đến TA
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Lạy Allah, xin Ngài tha thứ cho bề tôi về những sai phạm của bề tôi, sự thiếu hiểu biết của bề tôi, sự vượt quá giới hạn của bề tôi, và về những gì mà Ngài biết rõ về nó hơn bề tôi
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Lạy Allah, bề tôi cầu xin Ngài che chở tránh khỏi việc bị mất đi ân huệ của Ngài, bị mất đi sức khỏe mà Ngài đã ban cho và tránh khỏi hình phạt tức thời của Ngài và mọi sự giận dữ của Ngài
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Lạy Allah, quả thật bề tôi cầu xin Ngài che chở tránh khỏi nợ nần bủa vây, khỏi sự chiếm ưu thế của kẻ thù và sự hả hê của kẻ thù.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Quả thật, Thượng Đế của các ngươi là Đấng E Thẹn và Rộng Lượng, Ngài cảm thấy xấu hổ khi người bề tôi của Ngài ngửa đôi tay lên cầu xin Ngài mà Ngài chỉ đáp lại y bằng con số không.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Lời Du'a mà Thiên Sứ của Allah ﷺ thường cầu nguyện nhiều nhất là: "Ol lo hum ma rab ba na a ti na fid dun ya ha sa nah, wa fil a khi ro ti ha sa nah, wa qi na a zda ban nar" - "Lạy Thượng Đế của bầy tôi, xin Ngài hãy ban cho bầy tôi mọi điều tốt đẹp ở trần gian này và mọi điều tốt đẹp ở Đời Sau; và xin Ngài hãy bảo vệ bầy tôi thoát khỏi hình phạt của Hỏa Ngục
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Sayyidu Al-Istighfar
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Khi nhóm người nào đó ngồi lại một nhóm mà không chịu nhắc về Allah và cũng không Salawat cho Nabi sẽ bị hối tiếc trong Ngày Tận Thế.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Thiên Sứ của Allah thường thích cầu nguyện với những lời ngắn gọn nhưng hàm chứa nhiều ý nghĩa được gọi Jawa-mi'a Kalim
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Ba lời cầu xin khấn vái luôn được chấp nhận: lời cầu xin khấn vái của kẻ bị đối xử bất công, ...
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Hãy nói {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} và hai chương Almu'awwizdatain (Al-Nas và Al-Falaq) ba lần vào buổi tối và buổi sáng, điều đó đủ cho ngươi tránh khỏi mọi thứ
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Không một nô lệ nào nói vào mỗi sáng và mỗi hoàng hôn ba lần câu: “Bis mil la hil la zi laa ya dhur ru ma 'as mi hi shai un fil ar dhi, wa laa fis sa maa, wa hu was sa mi 'ul 'a lim” ngoại trừ không một điều gì gây hại được y.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Hãy nói:La ila ha il la ol loh wah da hu la sha ri ka lah, ol lo hu ak bar ka bi ra, wal ham du lil lah ka thi ra, sub ha nol loh rab bil a la min, la haw la wa la qu wa ta il la bil lah al a zi zil ha kim
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
“Có những điều không làm thất vọng người nói ra - hoặc người thực hiện chúng - sau mỗi lễ nguyện Salah bắt buộc: ba mươi ba Tasbih, ba mươi ba Tahmid, và ba mươi bốn Takbir
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Cơn gió là thể hiện Rahmah (lòng thương xót) của Allah đôi khi cũng mang theo hành phạt. Khi các ngươi thấy gió thì chớ lên tiếng mắng chửi mà hãy cầu xin Allah điều tốt từ nó và cầu xin Ngài che chở tránh mọi điều xấu từ nó.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
{Shaytan đến với một ai đó trong số các ngươi nói: Ai tạo ra cái này, ai tạo ra vật này, cho đến khi hắn hỏi 'Ai tạo ra Thượng Đế của ngươi?' Vì vậy, khi đến điều này, y hãy cầu xin Allah che chở và kết thúc suy nghĩ đó ngay.}
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
{Khi ai đó trong số các ngươi vào Masjid thì hãy nói: Ol lo hum maf tah li ab wa ba roh ma tik; và khi y đi ra thì nói: Ol lo hum ma in ni as a lu ka min fadh lik.}
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Đó là Shaytan có tên là Khinzab, nếu ngươi cảm nhận được hắn, hãy cầu xin Allah che chở tránh khỏi hắn, và hãy thổi bên trái của ngươi của ba lần
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Hãy thường xuyên cầu xin bằng câu: Ya zal ja laa li wal ik rom.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Lạy Allah, Ngài là nguồn trợ lực của bề tôi, chỉ có Ngài làm cho bề tôi có sức mạnh, chỉ có Ngài làm cho bề tôi không khuất phục trước kẻ thù và chỉ có Ngài là động cơ để bề tôi chiến đấu
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Có hai lời cầu xin không bị khước từ hoặc hiếm khi bị khước từ: Sự cầu nguyện lúc Azdan và lúc giáp mặt với kẻ thù trong trận chiến
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Quả thật, ông 'Aly bước đến con vật cưỡi thì ông nói Bismillah khi đặt chân leo lên lứng nó.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Ol lo hum ma in naa naj 'a lu ka fi nu hu ri him wa na 'u zu bi ka min shu ru ri him
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Những việc hành đạo được lưu trữ gồm: Laa i laa ha il lol loh, sub ha nol loh, wol lo hu ak bar, al ham du lil lah, laa haw la wa laa qu wa ta il la bil lah
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Ngươi hãy kính sợ Allah và hãy Takbir mỗi khi đi ngang qua những chỗ cao
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Quả thật Shaytan đã nói: Lạy Thượng Đế, với quyền năng của Ngài, bề tôi sẽ không ngừng cám dỗ đám bề tôi của Ngài lầm lạc khi mà linh hồn vẫn còn nằm trong thể xác của họ. Thượng Đế phán: Với quyền năng và sự tối cao của TA, TA sẽ vẫn tha thứ cho họ khi mà họ vẫn cầu xin TA tha thứ.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Các ngươi hãy sợ những lời cầu nguyện của những người bị đối xử bất công bởi chúng đi lên trời giống như các tia lửa.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Qủa thật Thiên sứ Muhammad(sự bình an và phúc lành của Allah ban cho Ngài) đã cầu khẩn Allah nguyền rủa về sự tàn ác của bộ tộc Bani Sulaim trong vòng một tháng sau Rukua,và Anas nói thêm nữa:Thiên sứ Muhammad đã gửi đi 40 hoặc70 người đàn ông thông thạo kiến thức về Kinh Qur'an đến một số người ngoại đạo,để thực hiện một việc gì đó cho thiên sứ,nhưng sau đó bọn ngoại đạo đã phá vỡ hiệp ước và giết chết họ,mặc dù trước đó giữa bọn ngoại đạo và giữa thiên sứ Muhammad đã ký kết một hiệp ước hòa bình,Tôi chưa bao giờ nhìn thấy thiên sứ Muhammad lo lắng và rất đau buồn về bất cứ ai như Ngài về họ (tức là thiên sứ Muhammad lo lắng và rất đau buồn cho những người đàn ông thông thạo kiến thức về Kinh Qur'an mà bọn ngoại đạo đã giết họ)
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Lạy Allah, xin Ngài cho Sa'ad được khỏi bệnh; lạy Allah, xin Ngài cho Sa'ad được khỏi bệnh
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Lạy Allah, xin Ngài hãy cứu 'Ayyaash bin Abu Rabi'ah. Lạy Allah, xin Ngài hãy cứu Salamah bin Husham. Lạy Allah, xin Ngài hãy cứu Al-Walid bin Al-Walid. Lạy Allah, xin Ngài cứu những người yếu thế trong đám những người có đức tin. Lạy Allah, xin Ngài trừng phạt bộ tộc Mudhar; lạy Alah, xin Ngài làm cho năm tháng của họ giống như năm tháng của Yusuf.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Hỡi Allah, quả thật bề tôi cầu xin Ngài hãy ban cho bề tôi những kiến thức hữu ích và lòng mộ đạo và lòng trinh bạch và bổng lộc và làm cho bề tôi mãn nguyện và hài lòng với những gì mà Ngài đã ban cho.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
<< Lạy Allah, vì Ngài bề tôi đã nộp mình phục tùng, vì Ngài bề tôi đã tin tưởng nơi Ngài, vì Ngài bề tôi đã phó thác những sự việc của bề tôi cho Ngài, vì Ngài bề tôi đã quay về sám hối với Ngài, vì Ngài bề tôi đã Thánh chiến. Lạy Allah bề tôi tìm kiếm nơi trú ẩn qua sự hùng mạnh của Ngài, Ngài là Đấng Thượng Đế duy nhất xứng đáng được thờ phụng, xin Ngài che chở cho bề tôi khỏi lầm lạc, bởi Ngài là Đấng vĩnh cửu không bao giờ chết còn loài ma quỉ và loài người đều phải chết.>>
عربي tiếng Anh tiếng Pháp