Các danh mục lẻ

Danh mục Hadith

Khoảng cách gần nhất giữa người bề tôi và Thượng Đế của y là lúc y Sujud cúi lạy, vì vậy, các ngươi hãy cầu nguyện thật nhiều!
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Lời cầu xin lúc nào được đáp lại? Người đáp: {Bóng tối lúc đêm khuya và khoảng cuối của các lễ nguyện Salah bắt buộc.}
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Ba lời cầu xin khấn vái luôn được chấp nhận: lời cầu xin khấn vái của kẻ bị đối xử bất công, ...
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Có hai lời cầu xin không bị khước từ hoặc hiếm khi bị khước từ: Sự cầu nguyện lúc Azdan và lúc giáp mặt với kẻ thù trong trận chiến
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Các ngươi hãy sợ những lời cầu nguyện của những người bị đối xử bất công bởi chúng đi lên trời giống như các tia lửa.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp