Aina za kimatawi

Orodha ya Hadithi

Mahala alipo karibu zaidi mja na Mola wake ni pale anapokuwa kasujudu, zidisheni dua
عربي Lugha ya kiingereza Lugha ya kifaransa
Ni dua ipi inasikilizwa zaidi? Akasema: katikati ya mwisho wa usiku, na mwisho wa swala za faradhi
عربي Lugha ya kiingereza Lugha ya kifaransa