kase kashen kana nan rassa

lis din Hadisai

Mafi kusancin abin da bawa yake da shi ga Ubangijinsa yayin da yake sujada, sai ku yi addua
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Wace Addu'a ce nake ji? yace: Cikin tsakiyar dare, da bayan Sallolin Farilla
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai Allah Mai tsarki ne kuma baya karba sai mai Tsarki, kuma ya Umarci Muminai da duk abinda ya Umarci Mazanninsa sai ya ce: Ya ku Manzanni kuci daga dadadan abubuwa kuma kuyi aiki nagari
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Addu'a tsakanin kiran sallah da iqama ba'a dawo da ita ba
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ba a juya mata biyu baya, ko kuma ba safai ake dawo da su ba: Addu'a a lokacin kira da karfin hali, idan aka hade ta
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Kuji Tsoron Addu'ar Wanda aka Zalunta saboda tana rashi zuwa Sama kamar tartsatsin Wuta
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ba'a Mayar da Addu'a a tsakanin kiran Sallah da Iqama
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci