Kategori

Daftar Hadis

Posisi paling dekat antara hamba dengan Rabb-nya adalah saat ia sujud, maka perbanyaklah berdoa!
عربي Inggris Prancis
Doa apa yang paling didengar? Beliau menjawab, "(Doa) di akhir malam dan di penghujung salat fardu"
عربي Inggris Prancis
Sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali perkara yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman dengan apa yang Dia perintahkan kepada para rasul. Allah -Ta'ālā- berfirman, "Wahai para Rasul, makanlah yang baik-baik dan kerjakanlah amal saleh!"
عربي Inggris Prancis
Doa antara azan dan ikamah tidak akan ditolak
عربي Inggris Prancis
Ada tiga doa yang tak diragukan akan dikabulkan; (Di antaranya) doa orang yang dizalimi
عربي Inggris Prancis
Sesungguhnya pada malam hari itu ada satu waktu yang tidaklah seorang Muslim tepat pada waktu itu meminta kepada Allah kebaikan perkara dunia dan akhirat, melainkan Allah pasti memberikannya kepadanya. Dan waktu itu ada pada setiap malam.
عربي Inggris Prancis
Dua hal yang tidak akan ditolak atau sedikit sekali ditolak: doa ketika azan dan ketika takut (perang) saat sebagian merapat kepada sebagian yang lainnya.
عربي Inggris Prancis
Sungguh, engkau telah meminta kepada Allah dengan nama-Nya yang jika Dia diminta dengan nama tersebut pasti akan diberi, dan jika dimohon dengan nama tersebut pasti akan dijawab.
عربي Inggris Prancis
Takutlah terhadap doa orang yang teraniaya! Sesungguhnya doa tersebut naik ke langit laksana percikan api.
عربي Inggris Prancis