عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعاً: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أيُّ الدعاء أسمع؟ قال: «جَوْفَ الليل الآخِر، ودُبُر الصلوات المكتوبات».
[حسن] - [رواه الترمذي]
المزيــد ...

Kutoka kwa Abuu Umama -Radhi za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake- Hadithi Marfu'u: palisemwa kuambiwa Mjumbe wa Mwenyezi Mungu -Rehema na Amani ziwe juu yake-: Ni dua ipi inasikilizwa zaidi? Akasema: "katikati ya mwisho wa usiku, na mwisho wa swala za faradhi".
Ni nzuri - Imepokelewa na Imamu Tirmidhiy

Ufafanuzi

Aliulizwa Mtume -Rehema na Amani ziwe juu yake-: Ni dua ipi iko karibu zaidi na kujibiwa?, akaeleza Mtume -Rehema na Amani ziwe juu yake- kuwa ni dua ambayo iko mwisho wa usiku, na inayokuwa mwisho wa swala za faradhi, na makusudio ya mwisho wa swala: ni mwisho wake kabla ya salam, na hili hata kama litakuwa kinyume na kinachoonekana kwa haraka, lakini linapewa nguvu nakuwa Mwenyezi Mungu amefanya kinachofuata baada ya swala ni dhikiri, na Mtume -Rehema na Amani ziwe juu yake- ameweka kati ya Tahiyatu na salamu kuna dua. Na kudumu na dua baada ya swala za faradhi vilevile swala za sunna hili si sunna bali ni uzushi; kwasababu kudumu nazo kunafuatiwa na sunna zilizoko katika mpangilio sawa sawa iwe ni kabla ya adhkari za kabla ya swala au baada yake, na ama kulifanya hilo baadhi ya nyakati hakuna ubaya, hata kama kuliacha kwake ndio bora zaidi; kwasababu Mwenyezi Mungu hakuweka sheria ya jambo lolote baada ya swala zaidi ya dhikri kwa kauli yake Mtukufu: "Basi mmalizapo swala mtajeni Mwenyezi Mungu", Na ni kwasababu Mtume -Rehema na Amani ziwe juu yake- hakuelekeza watu kufanya dua baada ya swala, bali ameelekeza dua baada ya tashahudi (tahiyatu) kabla ya salam, na kama ilivyo nikuwa hii athari yake ndiyo yenye kusikilizwa zaidi basi ndiyo inayofaa zaidi kimtazamo, kwakuwa mwenye kuswali anamuomba Mola wake wakati wa kuzungumza naye ndani ya swala kabla ya kuondoka.

Kufanya Tarjama: Lugha ya kiingereza Lugha ya kifaransa Kiispania Kituruki Lugha ya Kiurdu Lugha ya Kiindonesia Lugha ya Kibosnia Lugha ya Kirashia Kibaghali Kichina Kifursi Kitagalogi Kihindi Kivetenamu Kisin-hala Kikurdi Kihausa Kireno Kunakili kumbukumbu mahala pa kutafsiri
Kuonyesha Tarjama