+ -

عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعاً: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أيُّ الدعاء أسمع؟ قال: «جَوْفَ الليل الآخِر، ودُبُر الصلوات المكتوبات».
[حسن] - [رواه الترمذي]
المزيــد ...

Ayon kay Abū Umāmah, malugod si Allah sa kanya: "Sinabi sa Sugo ni Allah, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan: Aling panalangin ang pinakadinidinig? Nagsabi siya: Ang oras ng huling bahagi ng gabi at sa wakas ng mga dasal na isinatungkulin."
Maganda - Isinaysay ito ni At-Tirmidhīy

Ang pagpapaliwanag

Tinanong ang Propeta, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, kung aling panalangin ang pinakamalapit sa pagtugon. Ipinabatid niya, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, na ito ay ang panalangin sa huling bahagi ng gabi at ang panalangin sa katapusan ng mga dasal na isinatungkulin. Ang ibig sabihin ng wakas ng mga dasal ay ang hulihan ng mga ito bago magsagawa ng taslīm. Ito, kahit pa man salungat sa maliwanag na kahulugan, gayon pa man, ay kinakatigan naman ng katotohanang si Allah ay naglagay ng dhikr sa sandali matapos magwakas ang dasal. Ang Propeta, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, naman ay naglagay ng panalangin sa pagitan ng tashahhud at taslīm. Ang pagpapanatili sa panalangin matapos ang isinatungkuling dasal at gayon din ang dasal na sunnah ay hindi gawaing sunnah bagkus bid`ah dahil ang pagpapanatili nito ay nag-uugnay rito sa sunnah rātibah, walang pinagkaiba kung ito ay bago ang mga dhikr matapos ang mga dasal o matapos ang mga dhikr. Ang pagsasagawa nito minsan ay walang masama, kahit pa man ang karapat-dapat ay hindi ito isagawa dahil si Allah, pagkataas-taas Niya, ay walang isinabatas matapos ang dasal maliban pa sa dhikr dahil ang sabi Niya: "Kaya kapag natapos ninyo ang dasal, alalahanin ninyo si Allah" at dahil ang Propeta, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, ay hindi nagturo ng panalangin pagkatapos ng dasal. Nagturo lamang siya ng panalangin matapos ang tashahhud bago ang taslīm. Ito ang naririnig sa ulat kaya ito ang pinakanaaangkop isaalang-alang dahil sa ang nagdarasal ay dumadalangin sa Panginoon niya sa sandali ng panawagan niya sa Kanya sa dasal bago lumisan.

Ang Salin: Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu Espanyol Ang Wikang Indonesiyano Ang Wikang Bangla Ang Wikang Pranses Ang Wikang Turko Ang Wikang Ruso Ang Wikang Bosniyo Sinhala Indian Ang Wikang Tsino Ang Wikang Persiyano Vietnamese Kurdish Hausa Portuges Swahili Tamil
Paglalahad ng mga salin