Các danh mục lẻ

Danh mục Hadith

Cơn gió là thể hiện Rahmah (lòng thương xót) của Allah đôi khi cũng mang theo hành phạt. Khi các ngươi thấy gió thì chớ lên tiếng mắng chửi mà hãy cầu xin Allah điều tốt từ nó và cầu xin Ngài che chở tránh mọi điều xấu từ nó.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Quả thật, ông 'Aly bước đến con vật cưỡi thì ông nói Bismillah khi đặt chân leo lên lứng nó.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp